top of page

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní a mladší školní věk

DSC_3444.JPG
LYŽOVÁNÍ

Instruktážní popisky a videa cvičení výuky běžeckého i sjezdového lyžování  pro děti předškolního a mladšího školního věku reflektující anatomicko-fyziologické i psychologicko-didaktické zákonitosti dětí dané věkové kategorie.

 

ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ

Ontogenetický a anatomicko-fyziologicko-psychologický vývoj každého jedince má své zákonitosti, které je zapotřebí při výuce jakéhokoliv pohybu reflektovat. V případě, že tyto aspekty nebudou při výuce zohledněny, výuka nebude úspěšná a navíc může být i pro další vývoj dítěte destruktivní.

DIDAKTICKÉ ASPEKTY VÝUKY DĚTÍ

Didaktiku nelze oddělovat od dalších vědních disciplín, jako je pedagogika a psychologie. Výuka musí odpovídat zákonitostem dětského organismu, zejména motorickému vývoji dítěte a věku (a to především biologickému). Z důvodu specifického vnějšího prostředí, ve kterém vyučovací proces probíhá, je potřeba dodržovat didaktické zásady a způsob osvojování pohybových dovedností s ohledem na bezpečnost. Důležitá je motivace a nejvyužívanějším prostředkem v tomto věku je hra.

ÚVOD

Na základě odborné literatury a našich vlastních praktických zkušeností byly vytvořeny soubory cvičení pro běžecké a sjezdové lyžování dětí předškolního a mladšího školního věku. Publikace je rozdělena do čtyř praktických částí jak podle věku, tak podle lyžařské disciplíny. Dále publikace obsahuje teoretické kapitoly zabývající se anatomicko-fyziologickými a padagogicko-psychologicko-didaktickými aspekty vybraných věkových kategorií.

Průpravná cvičení jsou rozdělena do několika skupin, které jsou řazeny za sebou tak, aby byly dodrženy pedagogicko-didaktické zásady motorického učení (od jednoduchých cvičení ke složitějším, od známého k méně známému atd.). Každá skupina obsahuje různá cvičení směřující k nácviku vybrané lyžařské dovednosti. Každé cvičení je popsáno a ve většině případů doplněno krátkou videoukázkou. Nechybí ani rady a tipy pro výběr vhodného terénu pro nácvik dovedností a pomůcky, kterými lze výuku zpestřit. Jednotlivá cvičení nepředstavují striktní metodickou řadu. Jedná se o soubory cvičení zaměřených na konkrétní dovednosti, ze kterých můžeme vybírat jednotlivá cvičení podle podmínek (vhodné prostředí, kvalita sněhu, dostupnost pomůcek, věk dětí a jejich úroveň dovednostní i fyzická a pod.).

Některá průpravná cvičení pro běh na lyžích i pro sjíždění a zatáčení jsou stejná či velmi podobná pro obě věkové kategorie. Jsou zde ale záměrně uvedena pro každou kategorii zvlášť, včetně videoukázek, ze kterých je mnohdy patrné, jak s přibývajícím věkem jsou některé dovednosti provedeny na vyšší kvalitativní úrovni.

Do skupiny „přepravná zařízení“ jsou zařazeny všechny typy vleků a lanovek, se kterými se lze v České republice setkat. Protože jejich použití je stejné pro všechny věkové kategorie, byly popisy i videoukázky z kategorie dětí předškolního věku použity i pro mladší školní věk.

Naopak některá cvičení se v jednotlivých kategoriích liší. Například cvičení zařazená do skupiny „přivykání si na sníh“ jsou určena pouze pro nejmladší děti. Předškolní děti mají některá cvičení jednodušší, pro starší děti můžeme již vybrat cvičení složitější a náročnější na rovnováhu i koordinaci.

Tento metodický materiál vznikl s podporou projektu IP UK 2018-2020.

Recenzovaly:

  • prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, katedra tělesné výchovy (recenze zde)

  • Mgr. Petra Pravečková, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, katedra sportovních her (recenze zde)

AUTORKY

stažený soubor.jpg

PhDr. PETRA FOŘTEROVÁ, Ph.D.

Členka Katedry sportů v přírodě UK FTVS působíci na oddělení lyžování. Její specializací je alpské lyžování, ve kterém byla mládežnickou závodnicí. Ale ani běžecké lyžování jí není cizí. Vystudovala obor TVS se specializací Základní lyžování (běh + sjezd) a licencí Diplomovaný učitel lyžování. Ve svých závěrečných pracích se věnovala oblasti koordinačních schopností v alpském lyžování a specifické lokomoci lyžařů s jednostrannou nadkolenní amputací. Dlouhodobě se věnuje metodice a didaktice lyžování.

Mgr. MARTINA CHRÁSTKOVÁ, Ph.D.

Členka Katedry sportů v přírodě UK FTVS působíci na oddělení lyžování. Její specializací je běh na lyžích, v němž byla dlouholetou reprezentantkou ČR. Ani sjezdové lyžování jí ale není cizí a neustále posouvá cit pro sjezdové lyže.

Vystudovala učitelství pro střední školy Tv-Ze, ve svých závěrečných pracích se věnovala studiu aktivace svalů při běhu na lyžích a jiných lokomocích.

Soukromě se věnuje tréninkové činnosti hobby sportovců a spolupracuje s menšími mládežnickými kluby.

martina-030.jpg
IMG_20180309_160918_edited.jpg

Když práce baví a naplňuje...

Autorky
Úvod
bottom of page