top of page
Nízký sjezdový postoj 1.jpg
Kop do míče1.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

„Stříďák“
Soupaž prostá

KLASICKÁ TECHNIKA 

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik klasické techniky. Zahrnují cvičení na skluz v jednooporovém postavení, odraz z plochy lyže v paralelním postavení a nácvik práce paží – soupažný i střídavý odpich. Všechna cvičení provádíme nejprve na rovině v běžecké stopě. Později se můžeme přesunout do mírného stoupání. Jelikož předškolní děti se nejlépe učí nápodobou, pohyb učíme vcelku.

Soupažný odpich (prostá soupaž)

Terén: mírný sklon svahu nebo rovina, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou ve dvouoporovém postavení v běžecké stopě s mírně pokrčenými dolními končetinami a provádí odpichy soupaž. Hole se snaží zapichovat na úroveň špiček bot. Snaží se do odpichu zapojit i svaly trupu, tj. pomáhají si předklonem trupu. 

Terén: mírný sklon svahu nebo rovina, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou v běžecké stopě soupažným během jednodobým. Střídají odraz a jízdu v jednooporovém postavení se soupažným odpichem a jízdou ve dvouoporovém postavení. Odraz provádí střídavě z obou nohou. Ze zatížené lyže se odráží pod tělem. Odraz zahajují v okamžiku, kdy se paže nachází u boků při pohybu vpřed. Odpich holí probíhá současně se švihovým pohybem zanožené dolní končetiny zpět, na sníh ji pokládají vedle stojné nohy (pod tělem).

Soupažný běh jednodobý
(jednodobá soupaž)

Střídavý běh bez holí

Terén: rovina, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou v běžecké stopě střídavým během dvoudobým bez odpichu holí. Střídají odraz a skluz v jednooporovém postavení. Práce paží je doprovodná v plném rozsahu (tj. z předpažení do mírného zapažení) a střídavá jako při chůzi (paže se střídají na úrovni boků v okamžiku vystřídání dolních končetin). Děti se snaží o prodloužení skluzu na jedné lyži a o odraz ze zatížené lyže pod tělem a zpětné položení lyže na úrovni stojné nohy (pod tělem). Snahou je postupné eliminování předčasného položení lyže na sníh („plácání“ patky lyže).

Střídavý běh dvoudobý („stříďák“)

Terén: rovina (velmi mírné stoupání), běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou v běžecké stopě střídavým během dvoudobým s odpichem holí. Střídají odraz a skluz v jednooporovém postavení se současným střídavým odpichem holemi. Práce paží je střídavá jako při chůzi a v plném rozsahu (tj. z předpažení do mírného zapažení). Hůl zapichují na úroveň špiček bot, odpich probíhá v okamžiku odrazu protilehlé nohy. Děti by se měly snažit co nejvíce prodloužit skluz na jedné lyži, aby se jednalo o jízdu a ne o běh, a o odraz ze zatížené lyže pod tělem. Dále je třeba se soustředit na zpětné položení lyže na úrovni stojné nohy (pod tělem). Snahou je postupné eliminování předčasného položení lyže na sníh („plácání“ patky lyže).


Pozn.: Při extrémním prodloužení skluzu může dojít k porušení správné koordinace dolních končetin s pažemi a odpichem.

Soupaž jednodobá
„Stříďák“ bez holí
bottom of page