top of page
AA_IMG_20190323_083354_edited.jpg
AA_IMG_20190323_083441_edited.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

Basketbalista
Letadlo s holemi
Hůl v dlaních
Vnější ruka v bok

OBLOUKY V PARALELNÍM POSTAVENÍ

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků v paralelním postavení lyží. Všechna cvičení nacvičujeme nejprve na mírnějším sklonu svahu, později se můžeme přesunout na prudší svahy. Zaměřujeme se na důsledné zatížení vnější lyže v oblouku a její postavení na vnitřní hranu.

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, paže drží pokrčené před tělem. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a vnější rukou naznačují driblování vně oblouku. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a oběma pažemi naznačují odhození míče do basketbalového koše. 

Basketbalista

Letadlo s holemi

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: sjezdové hole

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem, hole drží v polovině tubusu a ruce mají v upažení. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku, paže stále drží v upažení (vnější paže je v oblouku níže než vnitřní). Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a drží paže v upažení (paže ve stejné výši).  

Hůl v dlaních

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a v dlaních mají položenou vodorovně hůl, kterou přidržují palcem a ukazováčkem. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku (hůl se také naklápí). Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže. Po celou dobu jízdy udržují hůl v dlaních.

Kreslení čáry vnější holí

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, oběma rukama drží svisle hůl za madlo bodcem vzhůru. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži, ukloní se vně oblouku a hůl sklopí tak, aby bodec opisoval u vnější lyže čáru. Mezi oblouky se narovnají a rozloží hmotnost těla na obě lyže. Hůl drží před sebou ve svislé pozici oběma rukama.

Ruce v bok

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, obě ruce v bok. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a provedou mírný úklon vně oblouku. Ruce pořád drží v bok. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a srovnají trup nad lyže.

Vnější ruka v bok

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, obě ruce v bok. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži, vnější ruku nechají v bok a zatlačí tak, aby se trup uklonil vně oblouku. Druhou ruku drží v předpažení. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a narovnají trup a vymění paže.

Hole v upažení poníž

Terén: střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: sjezdové hole
Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem, hole drží za madla dlaněmi dopředu v upažení poníž, hroty holí jsou těsně nad sněhem. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku a vnější holí kreslí do sněhu čáru. Mezi oblouky se narovnají a rozloží hmotnost těla na obě lyže. 

Poskok mezi oblouky

Terén: střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a mírně se ukloní vně oblouku. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a poskočí.

Oblouky s tyčí

Terén: střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: dlouhá slalomová tyč (sjezdové hole, pěnová žížala)
Popis: Děti vytvoří dvojice a stojí vedle sebe spojeny slalomovou tyčí (sjezdovými holemi, pěnovou žížalou). Každý ji drží na svém konci oběma nebo jednou rukou. Společně jedou vedle sebe synchronně paralelní oblouky. Vzájemně regulují rychlost jízdy tak, aby stále jely vedle sebe.

Oblouky poskakováním

Terén: střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a za jízdy provádí poskoky na lyžích. Snaží se poskakovat i při průjezdu obloukem.

 

Cvičení provádíme s holemi.

Oblouky šoupáním lyží

Terén: střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a za jízdy šoupají lyžemi (rychlá frekvence posunu lyží vpřed a vzad). Snaží se posouvat lyžemi i při průjezdu obloukem.

 

Cvičení provádíme s holemi.

Oblouky přestupováním z lyže na lyži 

Terén: střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a za jízdy střídavě rychle přestupují z lyže na lyži. Snaží se střídavě rychle zvedat lyže i při průjezdu obloukem.

Cvičení provádíme s holemi.

Střední oblouky

Terén: mírný, později prudší sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a navazují plynule zavřené oblouky v paralelním postavení o středním poloměru.

 

Cvičení provádíme s holemi.

Krátké oblouky

Terén: mírný, později prudší sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a navazují plynule zavřené oblouky v paralelním postavení o středním poloměru a postupně poloměr zkracují.

 

Cvičení provádíme s holemi.

Oblouky ve „vajíčku“

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti začínají jízdu po spádnici v nízkém sjezdovém postoji, který se snaží udržet po celou dobu jízdy v obloucích. 

Poklepávání vnitřní lyží

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem s holemi v ruce. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a odlehčenou vnitřní lyží poklepávají (střídavě nadlehčují a pokládají patku lyže na sníh).

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem s holemi v ruce. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a vnitřní lyži lehce zvednou nad sníh tak, aby špička lyže směřovala dolů. Oblouk se snaží projet po vnější lyži. Mezi oblouky položí lyži zpět na sníh a rozloží hmotnost těla na obě lyže. 

Oblouky po vnější lyži

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: kužele (krátké tyče, kloboučky, štětiny)
Popis: Pomocí kuželů postavíme slalom s dostatečnými rozestupy, ne příliš zavřený. Děti projíždí slalomovou dráhu mezi jednotlivými kužely co nejrychleji.

 

Můžeme nacvičovat s holemi i bez holí.

Slalom

Hole v upažení poníž
Kreslení čáry vnější holí
Ruce v bok
Poskok mezi oblouky
Oblouky s tyčí
Obl. poskakováním
Obl. šoupáním lyží
Obl. přestupováním
Střední oblouky
Krátké oblouky
Oblouky ve „vajíčku“
Poklep. vnitřní lyží
Oblouky po vnější lyži
Slalom
bottom of page