top of page
AA_IMG_20190323_084002_edited_edited_edi
Proj%C3%AD%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD%20tunelem

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

Cvičení na zahřátí
Rozcvičení bez lyží
Rozcvičení s holí
Rozcvičení na lyžích

ROZCVIČENÍ

Nezbytnou součástí výuky na lyžích je počáteční rozcvičení. Platí to i pro nejmenší děti. Do rozcvičení zařazujeme krátké zahřátí organismu (zejména pokud nejsou úplně ideální klimatické podmínky) a poté krátké rozcvičení zaměřené zejména na velké svalové skupiny a klouby. Všechna cvičení provádíme na rovině.

Terén: rovina, vymezený prostor
Pomůcky: sjezdové lyže, kužele
Popis: Děti si položí své lyže na sníh paralelně vedle sebe a na povel instruktora začnou obíhat své lyže dokolečka. Na povel mění směr běhu. Mohou mít v ruce hole. 


Obměnou může být zvětšení kruhu, který děti obíhají nebo slalom mezi lyžemi.

Cvičení na zahřátí – obíhání lyží

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se postaví tak, aby všechny viděly na instruktora, který předcvičuje. 

 • Kroužení paží – výpad pravou nohou vpřed, opření pravou rukou o koleno a levou paží kroužení vpřed a vzad, poté výměna nohou

Rozcvičení bez lyží

 • Poskoky s vytáčením boků – poskoky snožmo na místě s vytáčením boků vpravo a vlevo, paže buď v bok, nebo volně podél těla

Terén: rovina
Pomůcky: lyžařská hůl
Popis: Děti se postaví tak, aby všechny viděly na instruktora, který předcvičuje.

 • Předklony – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu, možnost několikrát hmitnout, pak hluboký předklon, hůl položit až na zem, nohy natažené a návrat zpět do základního postoje 

Rozcvičení s lyžařskou holí

 • Otáčení trupu – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu a otáčet trupem střídavě vpravo a vlevo, nebo je možné mít hůl za zády na lopatkách 

 • Úklony – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu a provádět úklony vpravo a vlevo, nebo je možné mít hůl za zády na lopatkách

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se postaví tak, aby všechny viděly na instruktora, který předcvičuje. 

 • Dotyk špiček lyží – ze základního lyžařského postoje hluboký předklon, dotyk obou špiček lyží a zdvih zpět do základního postoje

Rozcvičení na lyžích

 • Stoj na jedné lyži – přenést hmotnost těla na jednu lyži, zdvihnout odlehčenou lyži co nejvýše a krátká výdrž, výměna nohou, paže podél těla nebo v upažení 

 • Přeskakování z lyže na lyži – přenést hmotnost těla na jednu lyži, odraz a přeskočení stranou na druhou lyži, několikrát vystřídat

 • Trhání jablíček – ze základního lyžařského postoje střídavě vzpažit levou a pravou paži a vytáhnout se pro „jablíčko“ co nejvýš

 • Střídavé zvedání lyží – přenést hmotnost těla na jednu lyži, zdvihnout odlehčenou lyži naklopenou špičkou dolu nad sníh a nohy vystřídat

 • Dupu jako ježek – ze základního lyžařského postoje rychlé přenášení hmotnosti těla na jednu a druhou lyži a dupání

 • Koloběžka na jedné lyži – děti si obují jednu lyži a objíždí druhou lyži položenou na sněhu pomocí skluzu a odrazu a simulují jízdu na koloběžce 

bottom of page