top of page
Nízký sjezdový postoj.jpg
Kop do míče1.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

Cvičení na zahřátí
Rozcvičení bez lyží
Rozcvičení na lyžích

ROZCVIČENÍ

Nezbytnou součástí výuky na lyžích je počáteční rozcvičení. Platí to i pro nejmenší děti. Do rozcvičení zařazujeme krátké zahřátí organismu (zejména pokud nejsou úplně ideální klimatické podmínky) a poté krátké rozcvičení zaměřené zejména na velké svalové skupiny a klouby. Všechna cvičení provádíme na rovině.

Cvičení na zahřátí

Terén: rovina, vymezený prostor
Pomůcky: kužely, kloboučky, lyžařské hole
Popis: Jedná se o různé formy honiček, které většinou zařazujeme pouze v běžeckých botách nebo s jednou lyží. Za základní můžeme považovat hru „Na babu“, kterou můžeme různě modifikovat: 

 

 • Honička s jednou lyží – děti mají nasazenou pouze jednu lyži. Jeden má „babu“ a snaží se jí předat dalšímu dítěti.

 • Honička dvojic – děti vytvoří dvojice, které se drží za ruku a nesmí se pustit. Jedna dvojice má „babu“ a snaží se ji předat další dvojici.

 • Mrazík – jedno nebo dvě děti mají „babu = Mrazík“ a koho se dotknou, toho zmrazí (zůstane stát v širokém stoji rozkročném). Někdo z dětí, které nemá babu a není zmražené, ho může vysvobodit tím, že ho podleze. A zase mohou hrát všichni.

 • Překážková dráha – z kloboučků a lana postavíme překážkovou dráhu. Děti běží kolem kloboučků slalom a přes položené lano přebíhají nebo skáčou snožmo.

Můžeme využít i jako soutěž formou štafety.

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se postaví tak, aby všechny viděly na instruktora, který předcvičuje. 

 • Kroužení paží – mírný stoj rozkročný, kroužení nejprve jednou paží vpřed a vzad, pak oběma pažemi

Rozcvičení bez lyží

 • Poskoky s vytáčením boků – poskoky snožmo na místě s vytáčením boků vpravo a vlevo, paže buď v bok, nebo volně podél těla

 • Podřepy a dřepy – nejprve děti začínají s mírnými podřepy, postupně přidávají dřepy a dřepy s výskokem a tlesknutím nad hlavou. Mohou si k tomu sami nahlas počítat.

Terén: rovina
Pomůcky: lyžařská hůl
Popis: Děti se postaví tak, aby všechny viděly na instruktora, který předcvičuje. 

 • Předklony – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu, možnost několikrát hmitnout, pak hluboký předklon, hůl položit až na zem, nohy natažené a návrat zpět do základního postoje

Rozcvičení s lyžařskou holí

 • Otáčení trupu – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu a otáčíme trupem střídavě vpravo a vlevo, nebo je možné mít hůl za zády na lopatkách

 • Úklony – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu a provádět úklony vpravo a vlevo, nebo je možné mít hůl za zády na lopatkách

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se postaví tak, aby všechny viděly na instruktora, který předcvičuje. Všechna cvičení vychází ze základního lyžařského postoje bez holí.

 • Střídavé předsouvání lyží – střídavě na místě předsouvat pravou a levou lyži. Nejprve pomalu, postupně můžeme zrychlovat. Snažíme se o udržení předozadní rovnováhy. 

Rozcvičení na lyžích

 • Úkroky stranou – děti provedou úkrok stranou jednou lyží, přenesenou hmotnosti těla na tuto lyži, sníží těžiště těla a výrazněji pokrčí dolní končetinu, mírně se předkloní a opřou se oběma rukama o koleno. Následuje krátká výdrž a návrat zpět do základního lyžařského postoje. Procvičujeme na obě strany.

 • Obr a trpaslík (podřepy a dřepy) – zpočátku se děti pouze pohupují v kolenou a postupně se snaží dostat níž až do dřepu. 


Můžeme přidat dřepy s výskokem, dřepy s výskokem a tlesknutím nad hlavou nebo „panáka“ (s výskokem posunout lyže do širokého stoje rozkročného se současným tlesknutím nad hlavou).

Rozcvičení s holí
 • Plameňák / Čáp (stoj na jedné lyži) – děti přenesou hmotnost těla na jednu lyži a druhou nohu s lyží zvednou pokrčenou v koleni co nejvýše a v této poloze se snaží vydržet. 
  Ve výdrži můžeme počítat, zamávat rukama atd. Procvičujeme na obě nohy. Ze začátku mohou nohy rychleji střídat.

 • Medvěd (přeskakování stranou) – děti střídavě přestupují z jedné lyže na druhou v širším stoji rozkročném a postupně přeskakují stranou z jedné lyže na druhou. Snaží se udržet rovnováhu a postupně mohou postoj rozšiřovat.

 • Zajíček (poskoky na místě) – děti pokrčí dolní končetiny a sníží těžiště těla, odrazí se snožmo a vyskočí – odlehčí lyže od sněhu.

bottom of page