top of page
AA_IMG_20190323_084002_edited_edited_edi
Proj%C3%AD%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD%20tunelem

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

Pomůcka na špičkách
Pluh s dopomocí
Pluh s obručí
Kutálení míče
Házení si míče

NÁCVIK REGULACE RYCHLOSTI JÍZDY A ZASTAVOVÁNÍ

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na regulaci rychlosti jízdy a bezpečné zastavení. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu. Všechna cvičení provádíme po spádnici.

Jízda s pomůckou na špičkách lyží

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: speciální pomůcka pro udržení špiček lyží u sebe

Popis: V některých lyžařských školách je tato pomůcka využívána pro nejmenší děti, které nedokážou samy udržet špičky lyží u sebe. Může ji ale nahradit instruktor tím, že pojede pozadu před dítětem a špičky lyží mu bude přidržovat rukama.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Instruktor sjíždí po spádnici pozadu v oboustranném odvratu (couvá v pluhu) a za ruce drží dítě. Kontroluje jeho postavení a reguluje jeho rychlost. Cvičení se využívá pro nejmenší děti.

Pluh s dopomocí instruktora

Pluh s obručí

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: větší obruč

Popis: Instruktor a dítě drží obruč každý na jedné straně oběma rukama přibližně ve výšce pasu. Instruktor sjíždí po spádnici pozadu v oboustranném odvratu (couvá v pluhu) a kontroluje postavení dítěte v pluhu a reguluje jeho rychlost. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: větší lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Instruktor s dítětem vytvoří dvojici. Oba jedou po spádnici v pluhu, instruktor před dítětem pozadu (couvá). Za jízdy si předávají míč. Mohou volit varianty:

  • instruktor i dítě míč kutálí

  • instruktor míč kutálí a dítě ho hází

  • instruktor míč hází a dítě ho ze svahu kutálí (těžší varianta)

  • instruktor i dítě míč hází (těžší varianta)

Kutálení míče ve dvojicích

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: větší lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Děti vytvoří dvojice, sjíždí po spádnici v pluhu vedle sebe a za jízdy si hází míč.

Házení si míče ve dvojici

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Instruktor sjíždí po spádnici a za jízdy střídá klouzavý a brzdivý pluh. Při klouzavém pluhu jsou lyže v přívratném postavení mírně na vnitřních hranách, při brzdivém pluhu se zvyšuje hranění a patky lyží se výrazněji odtlačují od sebe. Děti sjíždí v zástupu za instruktorem a snaží se ho napodobovat.

 

Cvičení můžeme provádět s holemi.

Klouzavý a brzdivý pluh

Střídání paralelního a přívratného postavení s tyčemi

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: krátké nebo dlouhé tyče nebo obruč

Popis: Instruktor jede před dítětem popředu (pokud se dítě bojí, lze i couvat), krátké tyče drží oba na svém konci. Při jízdě po spádnici střídá jízdu v široké stopě v paralelním postavení a přívratné postavení (pluh). Dítě se ho snaží napodobovat ve stejném okamžiku. Nebo může vézt za sebou dvě děti, které drží každý jednu dlouhou tyč.


Lze také nacvičovat s obručí, kterou drží instruktor na jedné straně a dítě na druhé

 

Střídání paralelního a přívratného postavení ve vymezené dráze

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužele nebo kloboučky, krátké tyče (branky)

Popis: Pomocí kloboučků (kuželů) a tyčí vymezíme dráhu po spádnici tak, aby se pravidelně střídaly úseky užší a širší. Pro lepší názornost můžeme užší úseky vymezit zapíchnutými krátkými tyčemi a širší úseky vyznačit kloboučky. Děti projíždí vymezenou dráhou, v užších úsecích jedou v paralelním postavení a v širších úsecích v přívratném postavení (pluhu). Snaží se projet dráhu tak, aby se lyžemi nedotkly žádného kloboučku a neporazily žádnou tyč.

 

Hradby – střídání paralelního a přívratného postavení v dráze ve tvaru trychtýře

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužele nebo kloboučky

Popis: Pomocí kloboučků (kuželů) vymezíme po spádnici úseky (hradby) ve tvaru písmene U. Dole necháme vždy malou mezeru mezi kloboučky na průjezd lyží v paralelním postavení. Děti sjíždí po spádnici v pluhu a na úrovni kloboučků postavených do písmene U lyže srovnají do paralelního postavení tak, aby se vešly do připravené mezery. Poslední hradbu můžeme postavit bez mezery a děti zde musí před hradbou zastavit v pluhu, aby ji nezbouraly.

 

Střídání paralelního a přívratného postavení s pěnovou hadicí

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: pěnová hadice

Popis: Děti drží v rukách ve výši pasu před sebou stočenou pěnovou hadici (žížalu) do půlkruhu. Sjíždí vedle instruktora a podle něj střídají paralelní a přívratné postavení lyží (pluh).

 

Dirigent – střídání paralelního a přívratného postavení 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Instruktor sjíždí po spádnici pozadu (couvá) a střídá paralelní a přívratné postavení (pluh). Pro lepší názornost pohyb doplňuje pažemi. Při paralelním postavení má pokrčené ruce před tělem v užším postavení, při přívratném postavení rozšíří i postavení paží do strany (jako by dirigoval orchestr). Děti sjíždí za ním a podle něj střídají paralelní a přívratné postavení lyží (pluh). 

 

Zastavení pluhem u kostky

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: velká kostka (kužel, obruč)

Popis: Děti sjíždí po spádnici v široké stopě nebo v pluhu a u kostky (kuželu, obruče) zastaví pluhem. Kostku (kužel, obruč) vezmou a přemístí ji kousek stranou.

 

Zastavení pluhem v garáži

Zastavení pluhem u kuželu

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužely (tyče, obruče), kroužky (malé obruče) nebo tenisáky

Popis: Děti sjíždí po spádnici v široké stopě nebo v pluhu a v ruce drží kroužek (tenisák). U kuželu (tyče nebo obruče) zastavují pluhem a kroužek navlékají na kužel (tyč). Pokud vezou tenisák, pokládají ho do kuželu (obruče).

 

Zastavení pluhem

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou po spádnici v klouzavém pluhu a postupně přechází do brzdivého pluhu. Zvětšují úhel hranění a odtlačují patky lyží od sebe, až úplně zastaví. Děti se při zastavování pluhem dostávají do výraznějšího záklonu, nohy zejména v kolenním kloubu jsou velmi málo pokrčené.

 

 „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum!“

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky

Popis: Pomocí kloboučků vymezíme po spádnici široký koridor. Děti stojí v řadě vedle sebe, popřípadě ve dvou řadách za sebou, a rozjíždí se po spádnici za instruktorem (libovolně v paralelním nebo přívratném postavení). Instruktor jede jako první a odříkává říkanku „Cukr, káva,….bum!“ Jakmile řekne „bum“, otočí se a všechny děti musí na místě zastavit pluhem. Až se instruktor otočí a začne znovu odříkávat říkanku, mohou se děti zase rozjet.

 

Pluh přes terénní vlny

Terén: mírný sklon svahu, upravený s terénními vlnami

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici přes terénní vlny za instruktorem. Z muldy si regulují rychlost pluhem a na muldu vyjíždí v paralelním postavení.

 

Zastavení smykem

Terén: mírný, později prudší sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (kužely) nebo tyče (lano)

Popis: Na svahu vymezíme pomocí kloboučků nebo tyčí čáru kolmou na spádnici. Děti se rozjedou po spádnici v široké stopě nebo v pluhu. Po získání rychlosti přenesou hmotnost těla na budoucí nižší lyži a zastaví smykem. Procvičujeme na obě strany. Můžeme zastavovat u různých překážek, např. vytvořit hradbu z kloboučků, tyčí, lana.

 

Jízda v pluhu v hadu

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti vytvoří zástup s malými rozestupy a sjíždí za sebou po spádnici v pluhu. Ten, který jede na konci, objede celý zástup a zařadí se před prvního. Jakmile se zařadí, vyjíždí znovu poslední člen družstva. V jízdě se pokračuje, dokud se všechny děti nevystřídají. 

 

Rolba (sesouvání)

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Sesouvání je pro děti jedna z náročnějších lyžařských dovedností. Začínají ze základního lyžařského postoje, lyže kolmo na spádnici postavené mírně na vyšších hranách. Hmotnost těla mají rozloženou na obě lyže. Překlopením lyží na plochy zahajují sesouvání po spádnici a upravují svah rolbováním.

 

Střídání paralel. a přívrat.
Klouz. a brzd. pluh
Hradby – paralel / přívrat
Dráha – paralel / přívrat
Dirigent – paralel / přívrat
Zastavení pluhem u kostky
Žížala – parlel / přívrat

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (kužely)

Popis: Na svahu vymezíme pomocí kloboučků (kuželů) úsek ve tvaru písmene V. Děti se rozjíždí v široké stopě nebo v pluhu po spádnici a snaží se zastavit pluhem před kloboučky (jako v garáži), aby je špičkami lyží nepřejely.

 

Zastavení pluhem v garáži
Zastavení pluhem u kuželu
Zastavení pluhem
 „Cukr, káva, limonáda...!“
Pluh přes terénní vlny
Zastavení smykem
Jízda v pluhu v hadu
Sesouvání
bottom of page