top of page
N-Dvojice%20-%20tla%C4%8Den%C3%AD%20s%20
N-Kolob%C4%9B%C5%BEka_edited.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

Bruslení bez holí
Ruce za zády
Zvoník / zvoneček
Bruslení s holemi

BRUSLENÍ

Bruslení na lyžích je již náročnější lyžařskou dovedností. Jelikož se jedná o přenos hmotnosti těla ve větším rozsahu než je tomu u klasické techniky (přes osu těla), je to pro děti velmi obtížné a většinou to ještě v tomto věku nezvládají. Uvedená cvičení mohou sloužit jako inspirace pro starší děti (9–10leté). 
Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik skluzu v jednooporovém postavení v odvratu a  odraz z vnitřní hrany lyže v odvratném postavení. Všechna cvičení provádíme nejprve z mírného klesání, později na rovině. 
Dětem se v tomto věku většinou nepodaří skluz čistě po ploše skluznice, ani dokonalý přenos hmotnosti těla na skluzovou lyži. 

Ruce za zády

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se kloužou v odvratném postavení, snaží se udržet lyže na ploše, ruce mají za zády. Přenášejí hmotnost těla z jedné lyže na druhou a postupně se snaží o prodloužení skluzu na každé lyži. Ramena se snaží natáčet do směru skluzové lyže. Odvrat lyží je malý. Postupně se učí překlápět lyži na vnitřní hranu, aby se efektivněji odrazily.

Zvoník / zvoneček

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se kloužou v odvratném postavení, snaží se udržet lyže na ploše, ruce mají ve vzpažení spojené nad hlavou. Přenášejí hmotnost těla z jedné lyže na druhou a postupně se snaží o prodloužení skluzu na každé lyži. Ramena se snaží natáčet do směru skluzové lyže. Odvrat lyží je malý. Postupně se učí překlápět lyži na vnitřní hranu, aby se efektivněji odrazily.

Bruslení bez holí

Terén: rovina, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti střídají odraz z vnitřní hrany lyže se skluzem po ploše lyže v odvratu. Přenášejí hmotnost těla z jedné lyže na druhou a snaží se svézt po ploše na lyži v odvratu. Paže pracují v předozadní rovině tak, aby napomáhaly dopřednému pohybu. Pro usnadnění přenesení hmotnosti těla nad skluzovou lyži se děti snaží udržet osu ramen v kolmém směru k ose klouzající lyže.

Bruslení s holemi

Terén: rovina

Pomůcky: žádné 

Popis: Děti jedou v rytmu oboustranného bruslení dvoudobého, tzn. soupažný odpich holemi probíhá s každým druhým odrazem nohou. Paže pracují v plném předozadním rozsahu (z předpažení s mírným pokrčením loktů do mírného zapažení a vypuštění holí do správně nastavených poutek holí). Osu ramen se stále snaží udržet vždy kolmo k ose klouzající lyže, aby snáze udržely klouzající lyži na ploše. Děti se odráží z lyže překlopené na vnitřní hranu.

bottom of page