top of page
AA_IMG_20190323_083354_edited.jpg
AA_IMG_20190323_083441_edited.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

CVIČENÍ PŘI JÍZDĚ ŠIKMO SVAHEM

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na jízdu šikmo svahem a zejména na rozdílné zatížení vyšší a nižší lyže a postavení lyží na hrany. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu.

Jízda po obou lyžích

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky

Popis: Děti sjíždí šikmo svahem v základním lyžařském postoji až na konec vyznačeného úseku. Nejprve v pomalé rychlosti (lyže nasměrovány více k vrstevnici) a později můžeme rychlost zvyšovat (nastavením lyží více ke spádnici). Pomoci nám může vymezený koridor z kloboučků.

 

Nacvičujeme s holemi.

Procvičujeme na obě strany.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy se pohupují v kolenou, snaží se tlačit holeněmi do jazyků bot. Ruce mají před tělem.

 

Nacvičujeme bez holí.  
Procvičujeme na obě strany.

Pohupování

Dřep a vztyk

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy střídají dřepy a základní lyžařský postoj.  

 

Nacvičujeme s holemi.

Procvičujeme na obě strany. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy střídavě předsunují vyšší a nižší lyži.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Šoupání lyžemi

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy se odrážejí z pokrčených dolních končetin a vyskakují. Snaží se na krátký okamžik dostat své lyže do bezoporové fáze.

 

Nacvičujeme bez holí i s holemi.

Procvičujeme na obě strany.

Poskoky

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy střídají podřepy a výskoky s tlesknutím nad hlavou.  Později můžeme přidat dřepy a výskoky s tlesknutím nad hlavou.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Dřep a výskok s tlesknutím

Přesouvání kloboučků

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (tenisáky)

Popis: Kloboučky položíme na sníh v dostatečných rozestupech vpravo a vlevo tak, aby vyznačovaly směr jízdy šikmo svahem. Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji před dráhou vymezenou kloboučky. Střídavě sbírají kloboučky jednou rukou a předávají je na druhou stranu. Mezi kloboučky se narovnají.

 

Nacvičujeme bez holí. 

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy střídavě zvedají a pokládají vyšší lyži. Vždy se snaží lyži zvednout tak, aby špička směřovala dolu.

 

Nacvičujeme s holemi.

Procvičujeme na obě strany.

Zvedání vyšší lyže 

Zvedání lyží nad kloboučky

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky

Popis: Kloboučky položíme na sníh v dostatečných rozestupech tak, aby vyznačovaly směr jízdy šikmo svahem. Děti začínají jízdu šikmo svahem po obou lyžích před dráhou vyznačenou kloboučky. U každého kloboučku zvednou vyšší nebo nižší lyži tak, aby se nedotkly kloboučku. Mohou nohy střídat pravidelně nebo nepravidelně, podle toho, jakou dráhu z kloboučků vymezíme.

 

Nacvičujeme s holemi.

Procvičujeme na obě strany.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: dlouhé lano

Popis:Lano položíme na sníh šikmo svahem v takovém úhlu, aby děti zpočátku jezdily pomalu. Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích pod lanem. Za jízdy lano překročí vyšší lyží tak, aby na lano nešláply. Chvíli jedou s lanem mezi lyžemi a pak lano překročí tou samou lyží zpět. Nacvičujeme s holemi. 


Náročnější variantou je překročení lana postupně oběma lyžemi, kdy děti musí udělat úkrok do strany větší, aby se tam vešla i druhá lyže.

 

Procvičujeme na obě strany.
 

Překračování lana 

Jízda po nižší lyži 

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích v základním lyžařském postoji. Přenesou hmotnost těla na nižší lyži a vyšší lyži zvednou nad sníh tak, aby špička lyže směřovala dolů. Snaží se na jedné lyži projet celý vymezený úsek.

 

Nacvičujeme s holemi.

Procvičujeme na obě strany.

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích. Přenesou hmotnost těla na nižší lyži, kterou překlopí na palcovou hranu. Z této lyže se odrazí a přestoupí na vyšší lyži, kterou položí do odvratu (špičkami od sebe) do skluzu  a přenesou na ni hmotnost těla. Tento pohybový cyklus opakují až do zastavení.

 

Procvičujeme na obě strany. 


Později můžeme nacvičovat s odpichem holí. Při odšlapování je vždy snaha, aby děti jely buď po jedné, nebo druhé lyži, nikoliv se jen „odstrkovaly“ nižší lyží jako na koloběžce.

Odšlapování 

Jízda na obou lyžích
Pohupování
Přesouvní kloboučků
Poskoky
Dřep a výskok
Zvedání vyšší lyže
Jízda po nížší lyži
Zvedání lyží nad kloboučky
Odšlapování
Překračování lana
Šoupání lyžem
Dřep a vztyk
bottom of page