top of page

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

CVIČENÍ NA ROVINĚ

CVIČENÍ NA ROVINĚ NA LYŽÍCH

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na získání prvních lyžařských vjemů, zejména pocitu lyží a skluzu. Děti se učí manipulovat se svou výzbrojí. Cvičení jsou dále zaměřena na nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Všechna cvičení provádíme na rovině, nejprve na místě, později za pohybu. 

Nesení lyží a holí

Nošení lyží není cvičení jako takové a ani zapotřebí jej cvičit a trénovat – jen by děti měly mít dostatek příležitostí lyže nosit, aby si i tuto dovednost osvojily (instruktor či rodič by neměl lyže dětem nosit zbytečně často).

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Způsobů nesení lyží a holí může být několik. Závisí na tom, co kterému dítěti vyhovuje. 

 • Lyže i hole v náručí – lyže i hole neseme položené na vnitřní straně předloktí (dlaněmi vzhůru) – tzv. „v náručí“.

 • Lyže v podpaží a hole v druhé ruce – děti nesou lyže spojené skluznicí k sobě špičkami dopředu v podpaží. Lyže drží mezi špičkou a patou vázání, aby byly vyváženy. Hole nesou ve druhé ruce uprostřed tubusu nebo navlečené na zápěstí za poutka. 

 • Lyže na rameni a hole v druhé ruce – spojené lyže skluznicí k sobě neseme na rameni špičkami dopředu tak, že špička vázání je za ramenem. Jednou rukou lyže přidržujeme. Ve druhé ruce neseme hole nebo je máme navlečeny na poutkách a táhneme je za sebou. 

 • Lyže za špičku vázání – děti nesou lyže spojené skluznicí k sobě svisle u boku a drží je jednou rukou shora za špičku vázání. 

Připínání a vypínání lyží

Podobně, jako nošení lyží, i jejich připínání není cvičení jako takové. Jedná se o dovednost, bez které se ale žádný lyžař neobejde.

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti stojí vedle lyží a opírají se o hole. Nejprve si botu očistí od sněhu např. přejetím podešve boty přes špičku vázání. Poté zasunou špičku boty do špičky vázání a došlápnou na patu tak, aby se patka vázání zacvakla. Je potřeba botu ve vázání mít rovně. Důležitá je poté kontrola dospělého, zda je bota ve vázání správně. 

Způsobů vypnutí lyžařského vázání je několik. Vždy se ale jedná o stlačení patky vázání dolů a uvolnění paty boty. Lze to provést za pomoci ruky, hole nebo druhé lyže a boty. 

Navlékání poutek holí

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti si hole zapíchnou do sněhu. Jednou rukou chytnou poutko a druhou ruku provlečou poutkem zespodu, pak si chytnou druhé poutko a opět provlečou druhou ruku poutkem zespodu. Nakonec obě hole chytí přes poutka za madla.

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Vychází z paralelního postavení lyží postavených na plochách skluznice v šíři pánve. U začátečníků může být stopa o něco širší, aby byl pro děti postoj stabilnější. Dolní končetiny jsou lehce pokrčené, lyže rovnoměrně zatížené, trup mírně nakloněný vpřed, paže ohnuté v loktech před tělem. Nacvičujeme s holemi, které držíme v rukách, a které směřují šikmo vzad. 

Základní lyžařský postoj

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Vychází z paralelního postavení lyží postavených na plochách skluznice v širší stopě (více než je šíře pánve). Lyže rovnoměrně zatížené, dolní končetiny jsou výrazněji pokrčené, bérec se stehnem (kolenní kloub) svírá přibližně pravý úhel. Trup je výrazně předkloněný a je téměř rovnoběžný s terénem. Paže s holemi jsou vytaženy před tělo, hole směřují vzad a jsou přitisknuté k trupu.  

Nízký sjezdový postoj - „vajíčko“

ROZCVIČENÍ

ROZCVIČENÍ

Nezbytnou součástí výuky na lyžích je počáteční rozcvičení. Platí to i pro děti. Do rozcvičení zařazujeme krátké zahřátí organismu (zejména pokud nejsou úplně ideální klimatické podmínky) a poté krátké rozcvičení zaměřené zejména na velké svalové skupiny a klouby. Všechna cvičení provádíme na rovině. 

Terén: rovina, vymezený prostor
Pomůcky: kužely (sjezdové hole, sjezdové lyže, tyče)
Popis: Jedná se o různé formy štafet. Děti stojí v zástupu, první vybíhá, plní zadaný úkol v připravené dráze a předává štafetu dotykem ruky dalšímu z družstva:

 • Běh s holemi – obíhání kuželu – vymezíme dráhu dvěma kužely. Start a cíl je u prvního kuželu. Děti běží s holemi v ruce, druhý kužel obíhají a vrací se zpět. Hole buď v ruce drží, nebo si s nimi pomáhají při běhu střídavým zapichováním.

Cvičení na zahřátí – bez lyží

 • Slalomová dráha – můžeme ji postavit z kuželů, holí nebo lyží. Děti běží bez holí kolem kuželů (holí, lyží), poslední kužel oběhnou a vrací se zpět po straně.

 • Přeskakování holí – Hole (tyče) položíme v malých rozestupech za sebou kolmo na směr pohybu. Děti hole (tyče) přeskakují snožmo a zpět se vrací po straně. 

 • Přebíhání holí – hole (tyče, lyže) položíme v pravidelných rozestupech za sebou kolmo na směr pohybu. Děti hole (tyče, lyže) přebíhají a zpět se vrací po straně.

 • Výběh do svahu – vyznačíme krátký úsek. Děti běží do svahu s holemi, oběhnou kužel a zpět se vrací klouzáním po botách pomocí soupažných odpichů holemi.

Terén: rovina, vymezený prostor

Pomůcky: kužely (sjezdové hole, sjezdové lyže, tyče)

Popis: Jedná se o různé formy štafet. Děti stojí v zástupu, první vybíhá, plní zadaný úkol v připravené dráze a předává štafetu dotykem ruky dalšímu z družstva. Nebo můžeme zařadit různé typy honiček či her s míčem.

 • Slalom na lyžích bez holí – Jedná se o různé formy štafet. Děti stojí v zástupu, první vybíhá, plní zadaný úkol v připravené dráze a předává štafetu dotykem ruky dalšímu z družstva. Nebo můžeme zařadit různé typy honiček či her s míčem.

Cvičení na zahřátí – s lyžemi

 • Koloběžka na jedné lyži – vymezíme dráhu dvěma kužely. Start a cíl je u prvního kuželu. Děti se kloužou po jedné lyži za pomoci odrazů druhé nohy. Imitují jízdu na koloběžce. Objíždějí druhý kužel a vracejí se zpět. Procvičujeme na obě nohy. 

 • Koloběžka dvojic – vymezíme dráhu dvěma kužely. Start a cíl je u prvního kuželu. Děti se ve dvojici drží za ruku a lyži mají oba na vnitřní noze. Vnější nohou se odráží (pokud možno synchronně) a kloužou se po jedné lyži. Imitují jízdu na koloběžce. Objíždějí druhý kužel a vracejí se zpět. Procvičujeme na obě nohy.

CVIČENÍ PO SPÁDNICI

CVIČENÍ PO SPÁDNICI

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na prohloubení pocitu skluzu a rychlosti. Dále jsou zaměřena na nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Nechybí zde ani cvičení pro regulaci rychlosti jízdy a bezpečné zastavení. Všechna cvičení provádíme na mírném sklonu svahu.

Terén: mírný až střední sklon svahu

Pomůcky: kužel

Popis: Cílem je vystoupat ke kuželu. 

 • Výstup stranou – důležité je udržet lyže po celou dobu výstupu v paralelním postavení kolmo na spádnici. Děti střídavě přenáší hmotnost těla z nižší lyže na vyšší se současným úkrokem vyšší lyže stranou. Lyže jsou postaveny na vyšších hranách. Paže s holemi slouží jako opora. 

Výstupy

 • Výstup oboustranným odvratem – „stromeček“ – děti lyže pokládají střídavě na vnitřní hrany do odvratu (špičkami od sebe) tak, aby jim neujížděly. Posouvají se malými krůčky nahoru. Pohyb paží je střídavý, podobný jako při chůzi. Hole zapichují za tělo, slouží jako opora proti podklouznutí. 

Na mírném sklonu svahu můžeme nacvičovat i bez holí. V hlubším sněhu mohou děti malovat na sněhu lyžemi stromeček postavený na špičku nebo kostru rybičky.

Jízda v základním lyžařském postoji

Terén: mírný sklon svahu 

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v základním lyžařském postoji. Šíře stopy je zhruba na šíři boků, u začátečníků může být postoj širší, aby byl více stabilní. Dolní končetiny jsou mírně pokrčené a v pokrčených rukách před tělem drží hole, které směřují bodci dozadu.

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v nízkém sjezdovém postoji („vajíčku“). Snaží se sbalit do co nejnižšího postoje, aby měly co nejmenší odpor vzduchu a byly co nejrychlejší. 

Jízda v nízkém sjezdovém postoji

– „vajíčko“

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v oboustranném přívratu (pluhu). Po celou dobu jízdy se snaží držet špičky lyží u sebe, rychlost jízdy udržují konstantní, regulují ji úhlem odvratu a změnou hranění. V pokrčených pažích před tělem drží hole.

Jízda v pluhu po spádnici

PŘEPRAVNÁ ZAŘÍZENÍ

PŘEPRAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Přepravní zařízení jsou nezbytnou součástí všech lyžařských areálů, neboť díky nim se lyžaři mohou pohodlně dostat na svah. Slouží také k pohodlnější přepravě lyžařů mezi jednotlivými vleky. Proto je zapotřebí, aby i děti uměly na jednotlivá přepravní zařízení (přepravní pásy, vleky či sedačkové lanovky) bezpečně nastupovat a stejně bezpečně z nich i vystupovat.
V jednotlivých střediscích se můžeme setkat s jednoduchými přepravními zařízeními, která většinou spojují jednotlivé vleky a slouží k pohodlnému přejezdu od jednoho přepravního zařízení k druhému. Jedná se o pojízdný pás nebo provázkový vlek. Častěji se v zimních střediscích setkáme s přepravními zařízeními jako je poma, kotva nebo sedačková lanovka.
Jelikož nástup i výstup na tato přepravní zařízení je stejný a neliší se pro děti předškolní nebo starší, popisy a videa byla použitá totožná jako v případě předškolních dětí.

Pojízdný pás

Bývá zejména součástí dětských lyžařských hřišť. Dá se říct, že jde o úplně první přepravní zařízení, se kterým se mohou nejmenší lyžaři setkat. Pojízdné pásy ve větších lyžařských střediscích slouží jako tzv. „přibližovák“ na úsecích mezi vleky či lanovkami, které nemohou lyžaři (i dospělí) pohodlně překonat na lyžích (velmi často na úsecích, kde je zapotřebí překonat značný výškový rozdíl).

Způsob přepravy na tomto zařízení je velmi jednoduchý, a i ti nejmenší ho zvládnou sami bez dopomoci dospělého. Před pojízdným pásem si děti srovnají lyže do paralelního postavení špičkami rovnoběžně s pásem. Pak ze sněhu nastoupí krátkými kroky na pás a zůstanou stát v základním lyžařském postoji. Na pásu nepochodují, ale stojí v klidu. Pokud na pásu jede více dětí, je potřeba dodržovat rozestupy, které určuje instruktor nebo obsluha přepravního zařízení, či semafor.  Při výstupu se nechají děti vyvézt na sníh a ihned pak opouští výstupní prostor.

Provázkový vlek

Bývá zejména součástí dětských lyžařských hřišť. Najít ho ale také můžeme ve větších lyžařských střediscích, kde slouží jako tzv. „přibližovák“ mezi jednotlivými vleky. Jde o jedno z prvních přepravních zařízení, se kterým se mohou malí lyžaři setkat.

Způsob přepravy na tomto zařízení je velmi jednoduchý, a i ti nejmenší ho postupně zvládnou sami bez dopomoci dospělého. Před provázkovým vlekem si děti srovnají lyže do paralelního postavení špičkami rovnoběžně s lanem, ke kterému stojí bokem. Pak se chytnou oběma rukama lana (starší děti se dokážou držet i jednou rukou), drží se napnutýma rukama a nechají se vyvézt až nahoru. Kontrolují své lyže, aby zůstaly po celou dobu jízdy v paralelním postavení. Nahoře se pustí lana a odcházejí co nejrychleji stranou z výstupního prostoru.

Poma

Jedno z nejčastějších přepravních zařízení ve všech lyžařských střediscích. Jedná se o různé typy, od malých dětských, které jezdí velmi pomalu, přes velké rychlejší pomy.

K nástupnímu místu děti vystoupají stranou nebo stromečkem a srovnají si lyže do paralelního postavení tak, aby stály bokem k projíždějícím unašečům pomy. Pokud mají děti hole, dají si je do jedné ruky (do té, kterou nebudou chytat unašeč). Pak počkají na unašeč, který chytí, jakmile je na jejich úrovni a zasunou si jej mezi nohy pod zadek. Tyč unašeče drží jednou nebo oběma rukama, udržují lyže neustále v paralelním postavení a na talířek si nesedají, ale stojí vzpřímeně. Z pomy vystupují až ve vymezeném prostoru, většinou po přejetí větší muldy, resp. při sjíždění z ní, kdy unašeč není v tahu a lyžař získává vyšší rychlost než vlastní vlek. Vysunou talířek a unašeč pouští ve směru lana a odjíždí do strany. Opouštějí co nejrychleji výstupní prostor. Teprve pak si nasazují hole.

U většiny těchto přepravních zařízení je v prostoru nástupu obsluha, která může dětem pomoci unašeč chytit a zasunout jim ho pod zadek. Z počátku je ideální jezdit na pomě bez holí. Pokud jsou děti velmi malé a nezvládly by vyjet na vleku samy, obsluha v některých střediscích povoluje vyvézt dítě společně s dospělým tak, že si jej dospělý opře o svou dolní končetinu a jeho lyže je mezi lyžemi dítěte (tzv. „na koleni“).

Pro nácvik jízdy na pomě můžeme využit i tzv. cvičnou kotvu, kterou může nahradit např. sjezdová hůl. Dospělý zasune talířek dítěti mezi nohy pod zadek a pak před ním běží a táhne ho za hůl. Dítě tak ve velmi pomalé jízdě získává pocit skluzu a tahu.

CVIČENÍ ŠIKMO SVAHEM

CVIČENÍ PŘI JÍZDĚ ŠIKMO SVAHEM

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na jízdu šikmo svahem a zejména na rozdílné zatížení vyšší a nižší lyže a postavení lyží na hrany. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu.

Jízda po obou lyžích

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky

Popis: Děti sjíždí šikmo svahem v základním lyžařském postoji až na konec vyznačeného úseku. Nejprve v pomalé rychlosti (lyže nasměrovány více k vrstevnici) a později můžeme rychlost zvyšovat (nastavením lyží více ke spádnici). Pomoci nám může vymezený koridor z kloboučků.

 

Nacvičujeme s holemi.

Procvičujeme na obě strany.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy se pohupují v kolenou, snaží se tlačit holeněmi do jazyků bot. Ruce mají před tělem.

 

Nacvičujeme bez holí.  
Procvičujeme na obě strany.

Pohupování

Dřep a vztyk

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy střídají dřepy a základní lyžařský postoj.  

 

Nacvičujeme s holemi.

Procvičujeme na obě strany. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy střídavě předsunují vyšší a nižší lyži.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Šoupání lyžemi

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy se odrážejí z pokrčených dolních končetin a vyskakují. Snaží se na krátký okamžik dostat své lyže do bezoporové fáze.

 

Nacvičujeme bez holí i s holemi.

Procvičujeme na obě strany.

Poskoky

OBLOUKY KE SVAHU

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků ke svahu. Procvičujeme rozdílné zatížení lyží a postavení lyží na hrany. Soustředíme se zejména na výraznější zatížení vnější lyže a postavení trupu v mírném odklonu. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu. Pro usnadnění nácviku můžeme zpočátku vymezit dráhu pomocí kloboučků nebo lana.

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: kloboučky (lano)
Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy obě ruce pokládají na vnější koleno, holeněmi tlačí do jazyků bot. Snaží se o výraznější zatížení vnější lyže a její překlopení na vnitřní hranu.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Ruce na vnějším koleni 

Ruce v bok 

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (lano)

Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji s rukama v bok a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy provedou úklon vně oblouku. Snaží se o výraznější zatížení vnější lyže a její překlopení na vnitřní hranu.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Letadlo

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (lano)

Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji, paže v upažení a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy provedou úklon vně oblouku, paže stále drží v upažení. Snaží se o výraznější zatížení vnější lyže a její překlopení na vnitřní hranu.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Jedna ruka v bok

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (lano)

Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy dají vnější ruku v bok a ukloní se vně oblouku a vnitřní paži natáhnou před sebe tak, aby na ní viděly. Snaží se o výraznější zatížení vnější lyže a její překlopení na vnitřní hranu.

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany. 

Poklepávání vnitřní lyží

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (lano)

Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji, ruce v bok a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy přenesou hmotnost těla na vnější lyži a vnitřní odlehčenou lyží poklepávají (střídavě zvedají a pokládají na sníh).

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

OBLOUKY KE SVAHU

OBLOUKY V PLUHU

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků v přívratném postavení. Všechna cvičení provádíme na mírném sklonu svahu. Pokud máme vhodné sněhové podmínky, přiměřený terén a šikovné děti, které se nebojí rychlosti, nemusíme u těchto cvičení setrvávat dlouho. Pokud je dětem přirozenější jezdit od počátku v široké stopě, nenutíme je cvičit „dokonalé“ přívratné postavení a držet špičky lyží u sebe. 

Navlékání kroužků na kužely

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužely, kloboučky, kroužky

Popis: Vymezíme slalomovou dráhu pomocí kuželů a kloboučků tak, aby ji děti mohly projet plynulými oblouky (dostatečná vzdálenost kuželů, otevřené oblouky). Pro lepší orientaci postavíme vnější část dráhy z kuželů, vnitřní část dráhy z kloboučků. Děti drží v ruce kroužky, projíždí slalomovou dráhu oblouky v pluhu a na každý kužel (vně dráhy) navlékají jeden kroužek vnější rukou. Mezi oblouky si vždy připraví kroužek do vnější paže.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce mají v bok. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a vnější rukou v bok. Druhá ruka je v upažení. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a obě ruce dají v bok. 

Večerníček

Ruce v bok

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce v bok. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a zatlačením vnější rukou do vnějšího boku. Mezi oblouky se narovnají a rozloží hmotnost těla na obě lyže. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce položené shora na kolenou. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku a zatlačením vnější ruky do vnějšího kolene. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže. 

Ruce na kolenou

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce mají v bok. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a vnější ruku drží v bok. Vnitřní paži předpaží dlaní nahoru, jako by na ní číšník nesl tác. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a vymění paže.  

Číšník

OBLOUKY V PLUHU

OBLOUKY V PARALELNÍM POSTAVENÍ

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků v paralelním postavení lyží. Všechna cvičení nacvičujeme nejprve na mírnějším sklonu svahu, později se můžeme přesunout na prudší svahy. Zaměřujeme se na důsledné zatížení vnější lyže v oblouku a její postavení na vnitřní hranu.

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, paže drží pokrčené před tělem. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a vnější rukou naznačují driblování vně oblouku. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a oběma pažemi naznačují odhození míče do basketbalového koše. 

Basketbalista

Letadlo s holemi

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: sjezdové hole

Popis: Děti začínají jízdu šikmo svahem, hole drží v polovině tubusu a ruce mají v upažení. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku, paže stále drží v upažení (vnější paže je v oblouku níže než vnitřní). Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a drží paže v upažení (paže ve stejné výši).  

Hůl v dlaních

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a v dlaních mají položenou vodorovně hůl, kterou přidržují palcem a ukazováčkem. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku (hůl se také naklápí). Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže. Po celou dobu jízdy udržují hůl v dlaních.

Kreslení čáry vnější holí

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, oběma rukama drží svisle hůl za madlo bodcem vzhůru. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži, ukloní se vně oblouku a hůl sklopí tak, aby bodec opisoval u vnější lyže čáru. Mezi oblouky se narovnají a rozloží hmotnost těla na obě lyže. Hůl drží před sebou ve svislé pozici oběma rukama.

Ruce v bok

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, obě ruce v bok. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a provedou mírný úklon vně oblouku. Ruce pořád drží v bok. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a srovnají trup nad lyže.

PARALELNÍ OBLOUKY
bottom of page