top of page
Nízký sjezdový postoj.jpg
Kop do míče1.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

Jízda v zákl. lyž. postoji
Jízda ve „vajíčku“
Podřepy a dřepy
Dvojice spojená holemi

SKLUZOVÁ ROVNOVÁHA 

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na prohloubení pocitů skluzu a rychlosti. Zahrnují dále cvičení na nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Všechna cvičení provádíme na upraveném, velmi mírném sklonu svahu, ideálně s dojezdem do roviny, s připravenou běžeckou stopou. Většinu cvičení provádíme bez holí. 

Jízda v základním lyžařském postoji

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v základním lyžařském postoji. Cvičení provádíme nejprve v běžecké stopě, později můžeme zkoušet i mimo stopu. Nacvičujeme s holemi i bez holí.

Jízda v nízkém sjezdovém postoji
– „vajíčko“

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v běžecké stopě nebo mimo ni v nízkém sjezdovém postoji („vajíčku“). Snaží se sbalit do co nejnižšího postoje, aby byly co nejrychlejší. 

Podřepy a dřepy za jízdy

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy se nejprve pohupují v kolenou a postupně přidávají podřepy a dřepy. Napodobují žirafu a myšku nebo obra a trpaslíka.

Pohazování si s míčem

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: lehký větší míč (pěnový) nebo kostka, plyšák

Popis: Děti sjíždí ve stopě v základním lyžařském postoji a za jízdy si vyhazují nad sebe a chytají míč (kostku, plyšáka).

Dvojice spojená holemi

Terén: mírný sklon svahu, běžecká stopa

Pomůcky: tyče, lyžařské hole

Popis: Instruktor s dítětem stojí v běžecké stopě za sebou a jsou spojeni tyčemi (holemi). Oba sjíždí ve stopě a provádí následující cvičení: 

  • instruktor za hole střídavě přitahuje dítě k sobě (pomocí pohybů paží vpřed a vzad)

  • střídavě oba dělají dřepy („pumpa“)

  • oba střídavě zvedají lyže

Podjíždění branek 

Terén: mírný sklon svahu, běžecká stopa

Pomůcky: lyžařské hole, pěnové žížaly

Popis: Ve stopě je připravena dráha s podjížděcími brankami v dostatečných rozestupech. Podjížděcí branku můžeme vytvořit z holí nebo z pěnových žížal. Děti se snaží v každé brance skrčit až do dřepu tak, aby ji neshodily nebo aby se jí nedotkly a mezi brankami se narovnat do základního lyžařského postoje.

Předsouvání lyží (šoupání)

Terén: mírný sklon svahu, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy střídavě předsouvají pravou a levou lyži.

Jízda v telemarku

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí ve stopě v telemarkovém postavení (jedna lyže předsunutá a výrazně zatížená, dolní končetina pokrčená, druhá lyže odlehčená a dolní končetina výrazně pokrčená – jako by si chtěly kleknout).

 

Cvičení provádíme nejprve v běžecké stopě, později můžeme zkoušet i mimo stopu. Nacvičujeme s holemi i bez holí.

Střídání telemarkového postavení

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí ve stopě v telemarkovém postavení (jedna lyže předsunutá a výrazně zatížená, dolní končetina pokrčená, druhá lyže odlehčená a dolní končetina výrazně pokrčená – jako by si chtěly kleknout) a během jízdy vyměňují nohy. 

 

Cvičení provádíme nejprve v běžecké stopě, později můžeme zkoušet i mimo stopu. Nacvičujeme s holemi i bez holí.

Dřepy s výskokem za jízdy

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v základním lyžařském postoji. V průběhu jízdy střídají dřepy s výskokem a sjezd v základním lyžařském postoji.


Obměnou tohoto cvičení může být dřep s výskokem a s tlesknutím nad hlavou.

 

Obě tato cvičení můžeme provádět i mimo běžeckou stopu.

Úkroky ze stopy

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v základním lyžařském postoji ve stopě. Přenesou hmotnost těla na jednu lyži, druhou lyži zvednou nad stopu a ukročí do strany do širšího postavení. Na tuto lyži přenesou hmotnost těla a dolní končetinu výrazněji pokrčí. Pak se z této zatížené lyže odrazí a vrátí lyži zpět do stopy.

 

Cvičení provádíme na obě strany.

Házení míče ve dvojici

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: lehký větší míč (overbal, pěnový)

Popis: Dítě sjíždí ve stopě v základním lyžařském postoji vedle instruktora, který jede mimo stopu. Za jízdy si házejí a chytají míč. 

Doporučujeme nejprve procvičit házení a chytání míče na místě na lyžích.

Sbírání tenisáků

Terén: mírný sklon svahu, běžecká stopa

Pomůcky: tenisáky, kloboučky

Popis: Po obou stranách běžecké stopy jsou v dostatečných rozestupech položeny tenisáky (kloboučky). Děti sjíždí ve stopě v základním lyžařském postoji, u každého tenisáku se sníží a snaží se tenisák vzít a předat na druhou stranu běžecké stopy. 

Zvedání lyží

Terén: mírný sklon svahu, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v běžecké stopě v základním lyžařském postoji. Během jízdy zvedají a pokládají jednu lyži. Procvičujeme na obě nohy. 


Těžší variantou je střídavé zvedání pravé a levé lyže a snaha jet chvíli v jednooporovém postavení. 

Terén: mírný sklon svahu, běžecká stopa

Pomůcky: kloboučky

Popis: V jedné běžecké stopě jsou položeny kloboučky v dostatečných rozestupech. Děti sjíždí ve stopě v základním lyžařském postoji a před každým kloboučkem zvednou jednu lyži tak, aby na klobouček nenajela. Lyži pokládají do stopy za kloboučkem.

 

Procvičujeme na obě nohy. Těžší variantou je střídavé zvedání lyží (kloboučky jsou rozmístěny střídavě v pravé a levé stopě).

Zvedání lyží nad kloboučky

Čáp (jízda po jedné lyži)

Terén: mírný sklon svahu, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v běžecké stopě po jedné lyži (napodobují čápa). Druhou lyži mají zvednutou nad sněhem, dolní končetina je výrazně pokrčená.

 

Procvičujeme na obě nohy.

„Holubička“

Terén: mírný sklon svahu, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v běžecké stopě po jedné lyži. Druhou lyži vytočí špičkou vně a snaží se zanožit se současným mírným předklonem těla. 

 

Procvičujeme na obě nohy.

Jízda v neupraveném terénu

Terén: mírný sklon svahu, neupravený terén

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí v základním lyžařském postoji v neupraveném terénu. Snaží se o udržení zejména předozadní rovnováhy.

Přejezd terénní nerovnosti 

Terén: mírný sklon svahu – prohlubeň, mulda 

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí přes terénní nerovnosti (různě vysoké muldy, prohlubně a dolíky). Můžeme procvičovat s holemi i bez nich.  

Skok na sněhovém můstku 

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: malý sněhový můstek

Popis: Děti se rozjedou po spádnici směrem ke sněhovému můstku. Pokud mají malou rychlost, můstek přejedou podobně jako terénní nerovnost. Pokud jedou rychleji, mohou letět krátký okamžik vzduchem. Při doskoku se snaží udržet rovnováhu a nedostat se do velkého záklonu. 

Pohazování míčem
Předsouvání lyží
Podjíždění branek
Střídavý telemark
Dřepy s výskokem
Jízda v telemarku
Úkroky ze stopy
Sbírání tenisáků
Zvedání lyží nad klob.
Jízda po jedné lyži
Zvedání lyží
„Holubička“
Neupravený terén
Házení míče ve dvojici
Terénní nerovnost
Skok
bottom of page