top of page
AA_IMG_20190323_084002_edited_edited_edi
Proj%C3%AD%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD%20tunelem

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

JIzda mezi štětinami
Překrčování lana
Odšlapování

CVIČENÍ PŘI JÍZDĚ ŠIKMO SVAHEM

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na jízdu šikmo svahem a zejména na rozdílné zatížení vyšší a nižší lyže a postavení lyží na hrany. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu. 

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: štětiny (lano)
Popis: Štětiny zapícháme s malými rozestupy tak, aby vyznačovaly směr jízdy šikmo svahem (můžeme použít dlouhé lano, které položíme na sníh). Děti se postaví tak, aby štětiny (lano) měly mezi svými lyžemi. Rozjedou se šikmo svahem a dojedou až na konec vyznačeného úseku. Procvičujeme na obě strany.

Jízda mezi štětinami

Zvedání vyšší lyže nad kloboučky

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky

Popis: Kloboučky položíme na sníh v dostatečných rozestupech tak, aby vyznačovaly směr jízdy šikmo svahem. Děti začínají jízdu po obou lyžích šikmo svahem pod kloboučky. U každého kloboučku zvednou vyšší lyži tak, aby se nedotkly kloboučku.

 

Procvičujeme na obě strany. Kloboučky mohou představovat různé houbičky nebo zvířátka, na která se nešlape. 

Zvedání vyšší lyže 

Terén: střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích. V průběhu jízdy střídavě zvedají a pokládají vyšší lyži. Procvičujeme na obě strany.

Nestoupni na hada (překračování lana)

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: dlouhé  lano

Popis: Lano položíme na sníh šikmo svahem v takovém úhlu, aby děti zpočátku jezdily pomalu. Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích pod lanem. Za jízdy lano překročí vyšší lyží tak, aby na lano nešláply. Chvíli jedou s lanem mezi lyžemi a pak lano překročí tou samou lyží zpět. Náročnější variantou je překročení lana postupně oběma lyžemi, kdy děti musí udělat úkrok do strany větší, aby se jim tam vešla i druhá lyže. Položené lano symbolizuje dlouhého hada.

Procvičujeme na obě strany.

Podjíždění branek

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: sjezdové hole, žížaly jako podjezdové branky

Popis: Podjezdové branky postavíme v dostatečných rozestupech šikmo svahem v takovém úhlu, aby děti jely zpočátku pomalu. Můžeme využít speciální podjezdové branky z pěnových hadic nebo postačí sjezdové hole, které zapíchneme do tvaru písmene A. Děti se rozjedou šikmo svahem, u každé branky se skrčí tak, aby branku neporazily, a mezi brankami se zase narovnají. Můžeme přidat mezi brankami zdvih s tlesknutím nad hlavou nebo poskočení s tlesknutím nad hlavou.  

Odšlapování – bez holí, s holemi

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený 

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích. Přenesou hmotnost těla na nižší lyži, kterou překlopí na palcovou hranu. Z této lyže se odrazí a přestoupí na vyšší lyži, kterou položí do odvratu (špičkami od sebe) do skluzu a přenesou na ni hmotnost těla. Tento pohybový cyklus opakují až do zastavení. Procvičujeme na obě strany. 


Později můžeme nacvičovat s odpichem holí. Při odšlapování je vždy snaha, aby děti jely buď po jedné, nebo druhé lyži, nikoliv se jen „odstrkovaly“ nižší lyží jako na koloběžce. 

Zvedání vyšší lyže nad klob.
Zvedání vyšší lyže
Podjíždění branek
bottom of page