top of page
AA_IMG_20190323_084002_edited_edited_edi
Proj%C3%AD%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD%20tunelem

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

Letadlo - ruka na koleno
Letadlo - ruka v bok
Hůl svisle
Hůl vodorovně
Předávání hole

OBLOUKY V PLUHU

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků v přívratném postavení. Všechna cvičení provádíme na mírném sklonu svahu. Pokud máme vhodné sněhové podmínky, přiměřený terén a šikovné děti, které se nebojí rychlosti, nemusíme u těchto cvičení setrvávat dlouho. Pokud je dětem přirozenější jezdit od počátku v široké stopě, nenutíme je cvičit „dokonalé“ přívratné postavení a držet špičky lyží u sebe. 

Letadlo – vnější ruka na koleno

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, ruce mají v upažení. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a vnější ruku položí z vnější strany na koleno. Druhá ruka je v upažení. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a upaží. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce mají v bok. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a vnější rukou v bok. Druhá ruka je v upažení. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a obě ruce dají v bok. 

Letadlo – vnější ruka v bok

Oblouky v pluhu s jednou holí – svisle

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, před sebou v obou rukách drží za madlo svisle hůl. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem vně oblouku pokládají hrot hole na vnější stranu a kreslí na sněhu čáru. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a vrátí hůl do svislé polohy.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, před sebou v širokém úchopu podhmatem drží vodorovně hůl. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem vně oblouku naklání také hůl (vnější ruka je níže než vnitřní). Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a vrátí hůl do vodorovné polohy.  

Oblouky v pluhu s jednou holí
– vodorovně

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, před sebou drží hůl. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži a hůl uchopí vnější rukou a za zády si jí předají do vnitřní ruky. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a hůl vrací před tělo do vodorovné polohy.  

Oblouky v pluhu s jednou holí
– předávání kolem trupu

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: dvě sjezdové hole

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, hole drží za madla dlaněmi dopředu (v supinaci v upažení poníž), hroty holí jsou těsně nad sněhem. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku a vnější holí kreslí do sněhu čáru. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže.  

Oblouky v pluhu s holemi do stran

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl (krátká tyč)

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, na předloktích mají vodorovně položenou hůl. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže. Po celou dobu jízdy se snaží udržet hůl na předloktích.

Oblouky v pluhu s holí na předloktí

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže. Paže drží po celou dobu jízdy před tělem, hole směřují vzad.  

Oblouky v pluhu s holemi

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna delší tyč

Popis: Dítě s instruktorem (nebo dvě děti) vytvoří dvojici, stojí vedle sebe. Oba drží tyč oběma rukama nadhmatem před sebou na svém konci. Společně vedle sebe sjíždějí svah oblouky v pluhu. Soustředí se na přenášení hmotnosti těla z jedné lyže na druhou a na regulaci rychlosti jízdy.  

Dvojice spojená tyčí

Hledání cesty v lese (slalom mezi náhodně rozloženými kloboučky)

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (kužely)

Popis: Barevné kloboučky rozmístíme libovolně po svahu (stromy v lese). Děti si samy vybírají cestu mezi kloboučky a zatáčí u vybraných kloboučků. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (kužely)

Popis: Z kloboučků vytvoříme slalomovou dráhu tak, aby mezi kloboučky byly dostatečné rozestupy.  Děti projíždí slalomovou dráhu za instruktorem a opakují po něm v průběhu jízdy různé pohyby paží, např.: u kloboučku vnitřní paže vzpažená a vnější upažená; spojené ruce za zády; kroužení pažemi; ruce za zády – před kloboučkem upažit tou paží, kam budou zatáčet; mávání pažemi ve vzpažení; letadlo – úklon nad vnější nohu atd.

Slalom s doprovodnými pohyby paží

Hole do stran
Hůl na předloktí
Slalom – klob. náhodně
Slalom – doprov. poh. paží
Oblouky v pluhu
Dvojice spojená tyčí
bottom of page