top of page
N-Dvojice%20-%20tla%C4%8Den%C3%AD%20s%20
N-Kolob%C4%9B%C5%BEka_edited.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

„Stříďák“
Soupaž prostá

KLASICKÁ TECHNIKA 

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik klasické techniky. Zahrnují cvičení na skluz v jednooporovém postavení, odraz z plochy lyže v paralelním postavení a nácvik práce paží – soupažný i střídavý odpich. Všechna cvičení provádíme nejprve na rovině v běžecké stopě. Později se můžeme přesunout do mírného stoupání. 

Koloběžka

Terén: rovina, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti mají připnutou pouze jednu lyži, na které se kloužou pomocí odrazů druhé nohy. Imitují tak pohyb jízdy na koloběžce. Snaží se o prodloužení skluzu na lyži (udržení rovnováhy na stojné noze). Pohybují se ve stopě tak, aby levou nohou s lyží stály v pravé stopě (a potom obráceně pravou nohou s lyží v levé stopě) a botou druhé nohy neničily druhou stopu. Paže slouží k udržování rovnováhy.

 

Nacvičujeme bez holí. 

Soupažný odpich (prostá soupaž)

Terén: mírný sklon svahu nebo rovina, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou ve dvouoporovém postavení v běžecké stopě s mírně pokrčenými dolními končetinami a provádí odpichy soupaž. Hole se snaží zapichovat na úroveň špiček bot. Snaží se do odpichu zapojit i svaly trupu, tj. pomáhají si výraznějším předklonem trupu. 

Terén: rovina, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou v běžecké stopě soupažným během jednodobým. Střídají odraz a jízdu v jednooporovém postavení se soupažným odpichem a jízdu ve dvouoporovém postavení. Odraz provádí střídavě z obou dolních končetin. Ze zatížené lyže se odráží pod tělem. Odraz zahajují v okamžiku, kdy se paže nachází u boků při pohybu vpřed. Odpich holí probíhá současně se švihovým pohybem zanožené dolní končetiny zpět, na sníh ji pokládají vedle stojné nohy (pod tělem).

Soupažný běh jednodobý
(jednodobá soupaž)

Střídavý běh bez holí

Terén: rovina, běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou v běžecké stopě střídavým během dvoudobým bez odpichu holí. Střídají odraz a skluz v jednooporovém postavení. Práce paží je doprovodná v plném rozsahu (tj. z předpažení do mírného zapažení) a střídavá jako při chůzi (paže se střídají na úrovni boků v okamžiku vystřídání dolních končetin). Děti se snaží o prodloužení skluzu na jedné lyži a o odraz ze zatížené lyže pod tělem a zpětné položení lyže na úrovni stojné nohy (pod tělem). Snahou je postupné eliminování předčasného položení lyže na sníh („plácání“ patky lyže).


Náročnější variantou je střídavý běh s prodlouženým skluzem. Snažíme se o delší jízdu v jednooporovém postavení.

Střídavý běh dvoudobý („stříďák“)

Terén: rovina (velmi mírné stoupání), běžecká stopa

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou v běžecké stopě střídavým během dvoudobým s odpichem holí. Střídají odraz a skluz v jednooporovém postavení se současným střídavým odpichem holemi. Práce paží je střídavá jako při chůzi a v plném rozsahu (tj. z předpažení do mírného zapažení). Hůl zapichují na úroveň špiček bot, odpich probíhá v okamžiku odrazu protilehlé dolní končetiny. Děti se snaží o prodloužení skluzu na jedné lyži a o odraz ze zatížené lyže pod tělem a zpětné položení lyže na úrovni stojné nohy (pod tělem). Snahou je postupné eliminování předčasného položení lyže na sníh („plácání“ patky lyže).


Pozn.: Při extrémním prodloužení skluzu může dojít k porušení správné koordinace dolních končetin s pažemi a odpichem.

Střídavý běh s jednou holí 

Terén: rovina, běžecká stopa

Popis: Děti jedou v běžecké stopě střídavým během dvoudobým s odpichem jedné hole. Druhou paží pohybují v rytmu střídavě vpřed a vzad. Střídají odraz a skluz v jednooporovém postavení. Práce paží je střídavá jako při chůzi a v plném rozsahu (tj. z předpažení do mírného zapažení). To platí i pro tu paži, ve které nemají hůl. Odpich probíhá v okamžiku odrazu protilehlé dolní končetiny, hůl zapichují na úroveň špiček bot. Děti se snaží o prodloužení skluzu na jedné lyži a o odraz ze zatížené lyže pod tělem a zpětné položení lyže na úrovni stojné nohy (pod tělem). Snahou je postupné eliminování předčasného položení lyže na sníh („plácání“ patky lyže).


Procvičujeme odpich na obě strany.
Pozn.: Při extrémním prodloužení skluzu může dojít k porušení správné koordinace dolních končetin s pažemi a odpichem.

Terén: rovina, běžecká stopa

Popis: Děti jedou v běžecké stopě střídavým během dvoudobým bez holí. Střídají dva krátké skluzy v jednooporovém postavení s jedním dlouhým skluzem. Frekvence prvních dvou kroků je rychlá, třetí krok je dlouhý. Děti se snaží o prodloužení skluzu na jedné lyži a o odraz ze zatížené lyže pod tělem a zpětné položení lyže na úrovni stojné nohy (pod tělem). Snahou je postupné eliminování předčasného položení lyže na sníh („plácání“ patky lyže).

„Mužik“: Dva krátké skluzy
a jeden dlouhý

Jednodobá soupaž
„Stříďák“ bez holí
Koloběžka
„Stříďák“ s jednou holí
„Mužik“
bottom of page