top of page

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

PŘIVYKÁNÍ NA SNÍH

PŘIVYKÁNÍ NA SNÍH

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na první kontakt dětí se sněhem a s lyžařskou výzbrojí. Můžeme je využít pro nejmenší děti ve věku od 2 (2,5) let do cca 5 let. Cílem těchto cvičení je získat základní lyžařské vjemy, mezi které řadíme pocit lyžařské výzbroje, pocit sněhu, později pak pocit skluzu a rychlosti. Všechna cvičení provádíme bez lyží, většinou pouze v lyžařských botách, popřípadě s lyžařskými holemi. 

Terén: mírný svah
Pomůcky: boby, saně, kluzáky, lopaty, …
Popis: Děti sjíždějí na bobech, saních, kluzácích atd. ze svahu dolů. Získávají první pocity sněhu, skluzu a rychlosti.

Jízda na bobech, saních, kluzácích

Klouzání se v různých pozicích

Terén: hromada sněhu, prudší krátký svah

Pomůcky: žádné

Popis: Děti vylezou na hromadu sněhu a z ní sjíždějí v libovolných pozicích – po zadku, po břiše atd.

IM002421 Klouzání se po sněhu.JPG

Pejsci a hadi (plazení po sněhu)

Terén: rovina, vymezená dráha

Pomůcky: 1 kužel

Popis: Děti lezou jako pejsci po čtyřech (po kolenou) za instruktorem ve vymezeném prostoru ke kuželu, který oblezou. Zpět na začátek se plazí po sněhu jako hadi.

Chůze do svahu a ze svahu s holemi

Terén: svah mírného sklonu, vymezená dráha

Pomůcky: sjezdové hole, 1 kužel

Popis: Děti jsou seřazeny v zástupu za instruktorem. Pomalou chůzí ve sjezdových botách s holemi stoupají za instruktorem, který jde před nimi nebo vedle nich, do mírného svahu až ke kuželu, který obejdou.

 

 • Chůze přes patu – ze svahu děti nacvičují chůzi přes patu. Soustředí se na „zaseknutí“ paty boty do sněhu a přehoupnutí se na celé chodidlo. Hole slouží pouze k udržování rovnováhy. Jejich použití v synchronizaci s jednotlivými kroky necháváme na dětech.

 • Dlouhé a krátké kroky – při výstupu se děti snaží zvedat kolena co nejvýše, jako by překračovaly pomyslné překážky. Ze svahu se vracejí chůzí, kde střídají co nejdelší kroky s došlapem přes patu, s co nejmenšími krůčky.

CVIČENÍ NA ROVINĚ

CVIČENÍ NA ROVINĚ NA LYŽÍCH

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na zintenzivnění lyžařských vjemů, zejména pocitu lyží a skluzu. Dále jsou zaměřena na nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Všechna cvičení provádíme na rovině, nejprve na místě, později za pohybu. Můžeme je využít pro děti od cca 3 let.

Nesení lyží a holí

Nošení lyží není cvičení jako takové a ani zapotřebí jej cvičit a trénovat – jen by děti měly mít dostatek příležitostí lyže nosit, aby si i tuto dovednost osvojily (instruktor či rodič by neměl lyže dětem nosit zbytečně často).

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Způsobů nesení lyží a holí může být několik. Závisí na tom, co kterému dítěti vyhovuje. 

 • Lyže i hole v náručí – lyže i hole neseme položené na vnitřní straně předloktí (dlaněmi vzhůru) – tzv. „v náručí“ jako „polena z lesa.

 • Lyže na rameni a hole v druhé ruce – spojené lyže skluznicí k sobě neseme na rameni špičkami dopředu tak, že špička vázání je za ramenem. Jednou rukou lyže přidržujeme. Ve druhé ruce neseme hole nebo je máme navlečeny na poutkách a táhneme je za sebou. 

 • Lyže v podpaží a hole v druhé ruce – děti nesou lyže spojené skluznicí k sobě špičkami dopředu v podpaží. Lyže drží mezi špičkou a patou vázání, aby byly vyváženy. Hole nesou ve druhé ruce uprostřed tubusu nebo navlečené na zápěstí za poutka. 

Připínání / obouvání lyží 

Podobně, jako nošení lyží, i jejich připínání není cvičení jako takové. Jedná se o dovednost, bez které se ale žádný lyžař neobejde.

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti stojí vedle lyží. Nejprve si botu očistí od sněhu, např. přejetím podešve boty přes špičku vázání. Poté zasunou špičku boty do špičky vázání a došlápnou na patu tak, aby se patka vázání zacvakla. Je nezbytné, aby bota byla ve vázání rovně. Důležitá je poté kontrola dospělého, zda je bota ve vázání správně. Hole mohou být využity k opoře. 


U nejmladších dětí je vhodná pomoc druhé osoby.

Střídavé předsouvání lyží

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti stojí v základním lyžařském postoji s holemi nebo bez nich. Střídavě na místě předsouvají pravou a levou lyži. Nejprve pomalu, postupně mohou zrychlovat. Snaží se o udržení předozadní rovnováhy.

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Nacvičujeme bez holí. Děti stojí v základním lyžařském postoji. Provádí ze začátku jen pohupování a postupně se snaží dostat níž až do dřepu.

 

Můžeme přidat dřepy s výskokem a tlesknutím nad hlavou.

Dřepy a podřepy

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti stojí v základním lyžařském postoji s holemi nebo bez nich. Pokrčením dolních končetin se sníží a snaží se vyskočit a odlehčit lyže od sněhu.

Žabka (poskoky na místě)

ROZCVIČENÍ

ROZCVIČENÍ

Nezbytnou součástí výuky na lyžích je počáteční rozcvičení. Platí to i pro nejmenší děti. Do rozcvičení zařazujeme krátké zahřátí organismu (zejména pokud nejsou úplně ideální klimatické podmínky) a poté krátké rozcvičení zaměřené zejména na velké svalové skupiny a klouby. Všechna cvičení provádíme na rovině.

Terén: rovina, vymezený prostor
Pomůcky: sjezdové lyže, kužele
Popis: Děti si položí své lyže na sníh paralelně vedle sebe a na povel instruktora začnou obíhat své lyže dokolečka. Na povel mění směr běhu. Mohou mít v ruce hole. 


Obměnou může být zvětšení kruhu, který děti obíhají nebo slalom mezi lyžemi.

Cvičení na zahřátí – obíhání lyží

Terén: rovina

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se postaví tak, aby všechny viděly na instruktora, který předcvičuje. 

 • Kroužení paží – výpad pravou nohou vpřed, opření pravou rukou o koleno a levou paží kroužení vpřed a vzad, poté výměna nohou

Rozcvičení bez lyží

 • Poskoky s vytáčením boků – poskoky snožmo na místě s vytáčením boků vpravo a vlevo, paže buď v bok, nebo volně podél těla

Terén: rovina
Pomůcky: lyžařská hůl
Popis: Děti se postaví tak, aby všechny viděly na instruktora, který předcvičuje.

 • Předklony – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu, možnost několikrát hmitnout, pak hluboký předklon, hůl položit až na zem, nohy natažené a návrat zpět do základního postoje 

Rozcvičení s lyžařskou holí

 • Otáčení trupu – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu a otáčet trupem střídavě vpravo a vlevo, nebo je možné mít hůl za zády na lopatkách 

 • Úklony – ze základního lyžařského postoje vzpažit, hůl v širokém úchopu a provádět úklony vpravo a vlevo, nebo je možné mít hůl za zády na lopatkách

CVIČENÍ PO SPÁDNICI

CVIČENÍ PO SPÁDNICI

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na prohloubení pocitu skluzu a rychlosti. Dále jsou zaměřena na nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Všechna cvičení provádíme na velmi mírném sklonu svahu, ideálně s dojezdem do roviny. Děti jezdí po spádnici v široké stopě nebo v pluhu s těžištěm těla posunutým lehce vzad, což je pro ně přirozené. 

Terén: mírný až střední sklon svahu

Pomůcky: kužel

Popis: Cílem je vystoupat ke kuželu. 

 • Výstup stranou – důležité je udržet lyže po celou dobu výstupu v paralelním postavení kolmo na spádnici. Děti střídavě přenáší hmotnost těla z nižší lyže na vyšší se současným úkrokem vyšší lyže stranou. Lyže jsou postaveny na vyšších hranách. Paže s holemi slouží jako opora. ​

Výstupy

 • Výstup oboustranným odvratem – „stromeček“ – děti lyže pokládají střídavě na vnitřní hrany do odvratu (špičkami od sebe) tak, aby jim neujížděly. Posouvají se malými krůčky nahoru. Pohyb paží je střídavý, podobný jako při chůzi. Hole zapichují za tělo, slouží jako opora proti podklouznutí. 

Na mírném sklonu svahu můžeme nacvičovat i bez holí. V hlubším sněhu mohou děti malovat na sněhu lyžemi stromeček postavený na špičku nebo kostru rybičky.

Jízda po spádnici v široké stopě

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou

Pomůcky: kloboučky

Popis: Pomocí kloboučků vyznačíme koridor po spádnici v takové šíři, aby jím děti mohly projet v široké stopě. Děti postupně za sebou sjíždí ve vyznačeném koridoru tak, aby se do něj vešly oběma lyžemi a nepřejížděly kloboučky.

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v paralelním postavení zpočátku bez holí, později s holemi.

Jizda po spádnici
v paralelním postavení

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v paralelním postavení a střídají vzpažení (mohou ve vzpažení zamávat) a předklon s dotykem kolen nebo sáhnutím na vnější strany svých lyžařských bot.

Jízda s doprovodnými pohyby paží

Zapichování holí do kroužků

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: malé obruče (kroužky)

Popis: Kroužky jsou položeny na sněhu v dostatečných rozestupech. Děti sjíždí mezi kroužky a na té straně, kde míjí kroužek, se snaží do středu kroužku píchnout holí. Kroužky se mohou střídat buď pravidelně, nebo nepravidelně.

PŘEPRAVNÁ ZAŘÍZENÍ

PŘEPRAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Přepravná zařízení jsou nezbytnou součástí všech lyžařských areálů, neboť díky nim se lyžaři mohou pohodlně dostat na svah. Slouží také k pohodlnější přepravě lyžařů mezi jednotlivými vleky. Proto je zapotřebí, aby i děti uměly na jednotlivá přepravní zařízení (přepravní pásy, vleky či sedačkové lanovky) bezpečně nastupovat a stejně bezpečně z nich i vystupovat.

Pojízdný pás

Bývá zejména součástí dětských lyžařských hřišť. Dá se říct, že jde o úplně první přepravní zařízení, se kterým se mohou nejmenší lyžaři setkat. Pojízdné pásy ve větších lyžařských střediscích slouží jako tzv. „přibližovák“ na úsecích mezi vleky či lanovkami, které nemohou lyžaři (i dospělí) pohodlně překonat na lyžích (velmi často na úsecích, kde je zapotřebí překonat značný výškový rozdíl).

Způsob přepravy na tomto zařízení je velmi jednoduchý, a i ti nejmenší ho zvládnou sami bez dopomoci dospělého. Před pojízdným pásem si děti srovnají lyže do paralelního postavení špičkami rovnoběžně s pásem. Pak ze sněhu nastoupí krátkými kroky na pás a zůstanou stát v základním lyžařském postoji. Na pásu nepochodují, ale stojí v klidu. Pokud na pásu jede více dětí, je potřeba dodržovat rozestupy, které určuje instruktor nebo obsluha přepravního zařízení, či semafor.  Při výstupu se nechají děti vyvézt na sníh a ihned pak opouští výstupní prostor.

Provázkový vlek

Bývá zejména součástí dětských lyžařských hřišť. Najít ho ale také můžeme ve větších lyžařských střediscích, kde slouží jako tzv. „přibližovák“ mezi jednotlivými vleky. Jde o jedno z prvních přepravních zařízení, se kterým se mohou malí lyžaři setkat.

Způsob přepravy na tomto zařízení je velmi jednoduchý, a i ti nejmenší ho postupně zvládnou sami bez dopomoci dospělého. Před provázkovým vlekem si děti srovnají lyže do paralelního postavení špičkami rovnoběžně s lanem, ke kterému stojí bokem. Pak se chytnou oběma rukama lana (starší děti se dokážou držet i jednou rukou), drží se napnutýma rukama a nechají se vyvézt až nahoru. Kontrolují své lyže, aby zůstaly po celou dobu jízdy v paralelním postavení. Nahoře se pustí lana a odcházejí co nejrychleji stranou z výstupního prostoru.

Poma

Jedno z nejčastějších přepravních zařízení ve všech lyžařských střediscích. Jedná se o různé typy, od malých dětských, které jezdí velmi pomalu, přes velké rychlejší pomy.

K nástupnímu místu děti vystoupají stranou nebo stromečkem a srovnají si lyže do paralelního postavení tak, aby stály bokem k projíždějícím unašečům pomy. Pokud mají děti hole, dají si je do jedné ruky (do té, kterou nebudou chytat unašeč). Pak počkají na unašeč, který chytí, jakmile je na jejich úrovni a zasunou si jej mezi nohy pod zadek. Tyč unašeče drží jednou nebo oběma rukama, udržují lyže neustále v paralelním postavení a na talířek si nesedají, ale stojí vzpřímeně. Z pomy vystupují až ve vymezeném prostoru, většinou po přejetí větší muldy, resp. při sjíždění z ní, kdy unašeč není v tahu a lyžař získává vyšší rychlost než vlastní vlek. Vysunou talířek a unašeč pouští ve směru lana a odjíždí do strany. Opouštějí co nejrychleji výstupní prostor. Teprve pak si nasazují hole.

U většiny těchto přepravních zařízení je v prostoru nástupu obsluha, která může dětem pomoci unašeč chytit a zasunout jim ho pod zadek. Z počátku je ideální jezdit na pomě bez holí. Pokud jsou děti velmi malé a nezvládly by vyjet na vleku samy, obsluha v některých střediscích povoluje vyvézt dítě společně s dospělým tak, že si jej dospělý opře o svou dolní končetinu a jeho lyže je mezi lyžemi dítěte (tzv. „na koleni“).

Pro nácvik jízdy na pomě můžeme využit i tzv. cvičnou kotvu, kterou může nahradit např. sjezdová hůl. Dospělý zasune talířek dítěti mezi nohy pod zadek a pak před ním běží a táhne ho za hůl. Dítě tak ve velmi pomalé jízdě získává pocit skluzu a tahu.

REGULACE RYCHLOSTI

NÁCVIK REGULACE RYCHLOSTI JÍZDY A ZASTAVOVÁNÍ

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na regulaci rychlosti jízdy a bezpečné zastavení. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu. Všechna cvičení provádíme po spádnici.

Jízda s pomůckou na špičkách lyží

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: speciální pomůcka pro udržení špiček lyží u sebe

Popis: V některých lyžařských školách je tato pomůcka využívána pro nejmenší děti, které nedokážou samy udržet špičky lyží u sebe. Může ji ale nahradit instruktor tím, že pojede pozadu před dítětem a špičky lyží mu bude přidržovat rukama.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Instruktor sjíždí po spádnici pozadu v oboustranném odvratu (couvá v pluhu) a za ruce drží dítě. Kontroluje jeho postavení a reguluje jeho rychlost. Cvičení se využívá pro nejmenší děti.

Pluh s dopomocí instruktora

Pluh s obručí

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: větší obruč

Popis: Instruktor a dítě drží obruč každý na jedné straně oběma rukama přibližně ve výšce pasu. Instruktor sjíždí po spádnici pozadu v oboustranném odvratu (couvá v pluhu) a kontroluje postavení dítěte v pluhu a reguluje jeho rychlost. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: větší lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Instruktor s dítětem vytvoří dvojici. Oba jedou po spádnici v pluhu, instruktor před dítětem pozadu (couvá). Za jízdy si předávají míč. Mohou volit varianty:

 • instruktor i dítě míč kutálí

 • instruktor míč kutálí a dítě ho hází

 • instruktor míč hází a dítě ho ze svahu kutálí (těžší varianta)

 • instruktor i dítě míč hází (těžší varianta)

Kutálení míče ve dvojicích

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: větší lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Děti vytvoří dvojice, sjíždí po spádnici v pluhu vedle sebe a za jízdy si hází míč.

Házení si míče ve dvojici

CVIČENÍ PŘI JÍZDĚ ŠIKMO SVAHEM

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na jízdu šikmo svahem a zejména na rozdílné zatížení vyšší a nižší lyže a postavení lyží na hrany. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu. 

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: štětiny (lano)
Popis: Štětiny zapícháme s malými rozestupy tak, aby vyznačovaly směr jízdy šikmo svahem (můžeme použít dlouhé lano, které položíme na sníh). Děti se postaví tak, aby štětiny (lano) měly mezi svými lyžemi. Rozjedou se šikmo svahem a dojedou až na konec vyznačeného úseku. Procvičujeme na obě strany.

Jízda mezi štětinami

Zvedání vyšší lyže nad kloboučky

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky

Popis: Kloboučky položíme na sníh v dostatečných rozestupech tak, aby vyznačovaly směr jízdy šikmo svahem. Děti začínají jízdu po obou lyžích šikmo svahem pod kloboučky. U každého kloboučku zvednou vyšší lyži tak, aby se nedotkly kloboučku. Procvičujeme na obě strany. 

Zvedání vyšší lyže 

Terén: střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích. V průběhu jízdy střídavě zvedají a pokládají vyšší lyži. Procvičujeme na obě strany.

Překračování lana

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: dlouhé  lano

Popis: Lano položíme na sníh šikmo svahem v takovém úhlu, aby děti zpočátku jezdily pomalu. Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích pod lanem. Za jízdy lano překročí vyšší lyží tak, aby na lano nešláply. Chvíli jedou s lanem mezi lyžemi a pak lano překročí tou samou lyží zpět. Náročnější variantou je překročení lana postupně oběma lyžemi, kdy děti musí udělat úkrok do strany větší, aby se jim tam vešla i druhá lyže. Procvičujeme na obě strany.

Podjíždění branek

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: sjezdové hole, žížaly jako podjezdové branky

Popis: Podjezdové branky postavíme v dostatečných rozestupech šikmo svahem v takovém úhlu, aby děti jely zpočátku pomalu. Můžeme využít speciální podjezdové branky z pěnových hadic nebo postačí sjezdové hole, které zapíchneme do tvaru písmene A. Děti se rozjedou šikmo svahem, u každé branky se skrčí tak, aby branku neporazily, a mezi brankami se zase narovnají. Můžeme přidat mezi brankami zdvih s tlesknutím nad hlavou nebo poskočení s tlesknutím nad hlavou.  

JÍZDA ŠIKMO SVAHEM

OBLOUKY V PLUHU

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků v přívratném postavení. Všechna cvičení provádíme na mírném sklonu svahu. Pokud máme vhodné sněhové podmínky, přiměřený terén a šikovné děti, které se nebojí rychlosti, nemusíme u těchto cvičení setrvávat dlouho. Pokud je dětem přirozenější jezdit od počátku v široké stopě, nenutíme je cvičit „dokonalé“ přívratné postavení a držet špičky lyží u sebe. 

Letadlo – vnější ruka na koleno

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, ruce mají v upažení. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a vnější ruku položí z vnější strany na koleno. Druhá ruka je v upažení. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a upaží. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce mají v bok. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a vnější rukou v bok. Druhá ruka je v upažení. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a obě ruce dají v bok. 

Letadlo – vnější ruka v bok

Oblouky v pluhu s jednou holí – svisle

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, před sebou v obou rukách drží za madlo svisle hůl. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem vně oblouku pokládají hrot hole na vnější stranu a kreslí na sněhu čáru. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a vrátí hůl do svislé polohy.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, před sebou v širokém úchopu podhmatem drží vodorovně hůl. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem vně oblouku naklání také hůl (vnější ruka je níže než vnitřní). Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a vrátí hůl do vodorovné polohy.  

Oblouky v pluhu s jednou holí
– vodorovně

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, před sebou drží hůl. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži a hůl uchopí vnější rukou a za zády si jí předají do vnitřní ruky. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a hůl vrací před tělo do vodorovné polohy.  

Oblouky v pluhu s jednou holí
– předávání kolem trupu

OBLOUKY V PLUHU

OBLOUKY V PARALELNÍM POSTAVENÍ

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků v paralelním postavení. Všechna cvičení nacvičujeme nejprve na mírnějším sklonu svahu, později se můžeme přesunout na prudší svahy. Při přechodu od oblouků v pluhu k paralelním obloukům můžeme využít přechodový oblouk z pluhu, kdy zahajujeme oblouk v přívratném postavení a při jízdě šikmo svahem srovnáváme lyže do paralelního postavení. Postupně se snažíme zahajovat oblouky v užším přívratném postavení, až přejdeme do paralelního postavení. Děti většinou s vyšší rychlostí automaticky přechází k paralelním obloukům.

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: dlouhá slalomová tyč
Popis: Dítě s instruktorem stojí vedle sebe a jsou spojeni slalomovou tyčí. Každý ji drží na svém konci oběma nebo jednou rukou. Společně jedou vedle sebe synchronně paralelní oblouky. Pomocí tyče může instruktor regulovat rychlost jízdy. Je možné vézt i dvě děti (každé na jednom konci tyče s instruktorem uprostřed).

Oblouky s tyčí

Oblouky s tenisovou raketou

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: raketa na soft tenis (badminton)

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a drží raketu ve vnější ruce. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a provedou pomalý forhendový úder raketou. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a předají si raketu do druhé ruky. 

Oblouky s holí na předloktích

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a na předloktích mají položenou vodorovně hůl. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže. Po celou dobu jízdy udržují hůl ve vodorovné pozici na předloktích. 


Zpočátku mohou mít děti hole položené na dlaních a přidržovat je palcem, aby mohly provést výraznější úklon a hůl jim nespadla. 

Hůl ze vzpažení k vnější lyži

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a v širokém úchopu ve vzpažení drží vodorovně hůl. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem a vytočením trupu do protirotace připaží a otočí hůl rovnoběžně s lyžemi. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a vzpaží s holí vodorovně (kolmo na lyže). 

Hůl ze vzpažení do předklonu
a k vnější lyži

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a v širokém úchopu ve vzpažení drží vodorovně hůl. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem a vytočením trupu do protirotace připaží a otočí hůl rovnoběžně s lyžemi. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a při jízdě šikmo svahem střídají vzpažení s holí vodorovně (kolmo na lyže) a hluboký předklon.  

PARALELNÍ OBLOUKY
bottom of page