top of page
AA_IMG_20190323_083354_edited.jpg
AA_IMG_20190323_083441_edited.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

OBLOUKY V PLUHU

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků ke svahu. Procvičujeme rozdílné zatížení lyží a postavení lyží na hrany. Soustředíme se zejména na výraznější zatížení vnější lyže a postavení trupu v mírném odklonu. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu. Pro usnadnění nácviku můžeme zpočátku vymezit dráhu pomocí kloboučků nebo lana.

Navlékání kroužků na kužely

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužely, kloboučky, kroužky

Popis: Vymezíme slalomovou dráhu pomocí kuželů a kloboučků tak, aby ji děti mohly projet plynulými oblouky (dostatečná vzdálenost kuželů, otevřené oblouky). Pro lepší orientaci postavíme vnější část dráhy z kuželů, vnitřní část dráhy z kloboučků. Děti drží v ruce kroužky, projíždí slalomovou dráhu oblouky v pluhu a na každý kužel (vně dráhy) navlékají jeden kroužek vnější rukou. Mezi oblouky si vždy připraví kroužek do vnější paže.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce mají v bok. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a vnější rukou v bok. Druhá ruka je v upažení. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a obě ruce dají v bok. 

Večerníček

Ruce v bok

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce v bok. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a zatlačením vnější rukou do vnějšího boku. Mezi oblouky se narovnají a rozloží hmotnost těla na obě lyže. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce položené shora na kolenou. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku a zatlačením vnější ruky do vnějšího kolene. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže. 

Ruce na kolenou

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, obě ruce mají v bok. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku a vnější ruku drží v bok. Vnitřní paži předpaží dlaní nahoru, jako by na ní číšník nesl tác. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a vymění paže.  

Číšník

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, ruce drží v upažení. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku, paže stále drží v upažení (vnější paže je v oblouku níže než vnitřní). Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a drží paže v upažení (paže ve stejné výši). 

 

Letadlo 

Letadlo s holemi

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: sjezdové hole

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem, hole drží v polovině tubusu a ruce mají v upažení. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným úklonem vně oblouku, paže stále drží v upažení (vnější paže je v oblouku níže než vnitřní). Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a drží paže v upažení (paže ve stejné výši). 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna delší tyč (velká obruč)

Popis: Děti vytvoří dvojice a stojí vedle sebe. Oba drží tyč oběma rukama nadhmatem před sebou na svém konci. Pokud použijeme obruč, každé dítě ji drží vnitřní rukou. Společně vedle sebe sjíždějí svah oblouky v pluhu. Soustředí se na přenášení hmotnosti těla z jedné lyže na druhou a na regulaci rychlosti jízdy.

Dvojice spojená tyčí

Poklepávání vnitřní lyží

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem s holemi. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži se současným mírným úklonem vně oblouku a odlehčenou vnitřní lyží poklepávají (střídavě ji zvedají a pokládají na sníh). Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu šikmo svahem. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže. Paže drží po celou dobu jízdy před tělem, hole směřují šikmo vzad.  

Oblouky v pluhu s holemi

Řízení provozu

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Instruktor sjíždí před dětmi po spádnici pozadu a ukazuje dětem pažemi směr, kam mají zatáčet. Pohyby dělá zrcadlově. Upažení pravou paží znamená oblouk vlevo, upažení levou paží znamená oblouk vpravo, vzpažení oběma pažemi je jízda po spádnici. Děti ho sledují a snaží se reagovat na jeho pokyny. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Jedná se o přechodový oblouk (od pluhu k paralelnímu postavení lyží). Děti zahajují oblouk v přívratném postavení, přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku. Při jízdě šikmo svahem lyže postupně rovnají do paralelního postavení a rozloží hmotnost těla na obě lyže. 
Postupně se snažíme zahajovat oblouky v užším přívratném postavení, až přejdeme do paralelního postavení. Děti většinou s vyšší rychlostí automaticky přechází k paralelním obloukům.

Oblouky z pluhu

Navlékání kroužků
Večerníček
Letadlo s holemi
Číšník
Letadlo
Ve dvojici s tyčí
Řízení provozu
Poklep. vnitřní lyží
Oblouky z pluhu
Překračování lana
Ruce na kolenou
Ruce v bok
bottom of page