top of page
AA_IMG_20190323_084002_edited_edited_edi
Proj%C3%AD%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD%20tunelem

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

Jízda v široké stopě
Jízda s pohyby paží
Hole do kroužků
Pohazování míčem
Předávání míče

CVIČENÍ PO SPÁDNICI

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na prohloubení pocitu skluzu a rychlosti. Dále jsou zaměřena na nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Všechna cvičení provádíme na velmi mírném sklonu svahu, ideálně s dojezdem do roviny. Děti jezdí zezačátku po spádnici v široké stopě nebo v pluhu se špičkami lyží více od sebe, což je pro ně přirozené. Ačkoli jsou některá cvičení zaměřena na posun těžiště těla vpřed, děti v tomto věku přirozeně stále sklouzávají k záklonu. Doporučujeme tuto chybu nevytýkat a trpělivě pracovat na správném postavení těžiště těla.

Terén: mírný až střední sklon svahu

Pomůcky: kužel

Popis: Cílem je vystoupat ke kuželu. 

  • Výstup stranou – důležité je udržet lyže po celou dobu výstupu v paralelním postavení kolmo na spádnici. Děti střídavě přenáší hmotnost těla z nižší lyže na vyšší se současným úkrokem vyšší lyže stranou, jako by stoupaly po schodech. Lyže jsou postaveny na vyšších hranách. Paže s holemi slouží jako opora. 

Výstupy

  • Výstup oboustranným odvratem – „stromeček“ – děti lyže pokládají střídavě na vnitřní hrany do odvratu (špičkami od sebe) tak, aby jim neujížděly. Posouvají se malými krůčky nahoru a napodobují tučňáky. Pohyb paží je střídavý, podobný jako při chůzi. Hole zapichují za tělo, slouží jako opora proti podklouznutí. 

Na mírném sklonu svahu můžeme nacvičovat i bez holí. V hlubším sněhu mohou děti malovat na sněhu lyžemi stromeček postavený na špičku nebo kostru rybičky.

Jízda po spádnici v široké stopě

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou

Pomůcky: kloboučky

Popis: Pomocí kloboučků vyznačíme koridor po spádnici v takové šíři, aby jím děti mohly projet v široké stopě. Děti postupně za sebou sjíždí ve vyznačeném koridoru tak, aby se do něj vešly oběma lyžemi a nepřejížděly kloboučky.

Terén: mírný sklon svahu zakončený rovinou

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v paralelním postavení zpočátku bez holí, později s holemi.

Jizda po spádnici
v paralelním postavení

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v paralelním postavení a střídají vzpažení (mohou ve vzpažení zamávat) a předklon s dotykem kolen nebo sáhnutím na vnější strany svých lyžařských bot. Napodobují žirafu a myšku.

Jízda s doprovodnými pohyby paží

Zapichování holí do kroužků

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: malé obruče (kroužky)

Popis: Kroužky jsou položeny na sněhu v dostatečných rozestupech. Děti sjíždí mezi kroužky a na té straně, kde míjí kroužek, se snaží do středu kroužku píchnout holí. Kroužky se mohou střídat buď pravidelně, nebo nepravidelně.

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: lehký větší míč (pěnový) nebo kostka, plyšák

Popis: Dítě sjíždí po spádnici a při jízdě si vyhazuje nad sebe a chytá míč (kostku, plyšáka).

Pohazování si s míčem

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: lehký míč (overbal, pěnový)

Popis: Instruktor jede pozadu před dítětem. V ruce drží míč, který za jízdy podává dítěti a to mu jej hází zpět. Dítě se tak soustředí na přebírání a házení míče, nikoli na skluz.

Předávání míče ve dvojici

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: kroužky, tyče

Popis: Instruktor jede pozadu před dítětem, v ruce drží tyč. Dítě jede po spádnici v široké stopě nebo v pluhu a snaží se kroužek, který drží v ruce, navléct na tyč. Pokud má v ruce více kroužků, postupně tam navleče všechny, pokud má pouze jeden, střídavě ho na tyč navléká a zase sundává.

Navlékání kroužku na tyč

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: sjezdové hole, pěnové žížaly, sněhové tunely

Popis: Na svahu je připravena dráha s podjížděcími brankami nebo sněhovými tunely. Podjížděcí branku můžeme vytvořit ze třech sjezdových holí nebo z pěnových žížal. Branky můžeme postavit i na vrcholu muldy. Děti se snaží v každé brance skrčit tak, aby ji neshodily nebo aby se jí nedotkly.

Podjíždění branek a projíždění tunely

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: malé až střední obruče

Popis: Děti drží obruč po jejím obvodu nad hlavou a za jízdy po spádnici ji posouvají dolu (provlékají) od hlavy až k nohám a zase zpět.

Provlékání obruče

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: kloboučky

Popis: Po spádnici jsou položeny kloboučky (houbičky) v dostatečných rozestupech. Děti sjíždí po spádnici kolem houbiček (kloboučků), aby je nepřejely, musí nad nimi zvednout lyži. Buď lyže střídají, nebo zvedají v jedné jízdě stále tu samou lyži.

Houbičky (zvedání lyží nad kloboučky)

Střídavé zvedání lyží

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti střídavě zvedají jednu a druhou lyži za jízdy, jako by se pohybovaly po rozžhavených uhlíkách. Zpočátku dochází k rychlému vystřídání nohou, postupně se snažíme o delší skluz na jedné lyži.

Otočky o 360°

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou po spádnici a provádí za jízdy otočly o 360°. Můžeme nacvičovat s holemi nebo bez holí. Zpočátku za pomalé rychlosti děti zastaví a otočí se pomocí odvratů (jako ručičky na hodinách), postupně zkoušejí otočky za jízdy.

 

Pro zpestření je možné vyhlásit soutěž, kdo jich cestou dolů udělá nejvíce, nebo kdo udělá nejhezčí otočku. 

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici pozadu v oboustranném odvratu (couvají v pluhu). Lyže mají po celou dobu v odvratném postavení, mírně na vnitřních hranách a trup nakloněný lehce ke svahu do středu lyží. Rychlost jízdy regulují změnou hranění. Hlídají si „véčko“ jako správní skokani na lyžích.

Jízda pozadu v pluhu

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti přejíždí přes terénní nerovnosti (různě vysoké muldy).

 

Lze procvičovat s holemi i bez nich. 

Přejezd terénních nerovností

Terén: mírný až střední sklon svahu

Pomůcky: překážka ze snowparku – bedna zapuštěná na jedné straně do sněhu

Popis: Děti se rozjedou po spádnici směrem k bedně, jejíž horní okraj je ve stejné výši jako sněhová pokrývka. Plynule ze sněhu najedou na bednu, kterou celou přejedou. Na konci bedny se dostávají na malý okamžik do letu a při doskoku se snaží udržet rovnováhu a nedostat se do přílišného záklonu. 

Přejezd překážky (bedny)

Terén: mírný až střední sklon svahu

Pomůcky: malý sněhový můstek

Popis: Děti se rozjedou po spádnici směrem ke sněhovému můstku. Pokud se bojí, mohou si před ním přibrzdit. Pokud mají malou rychlost, můstek přejedou podobně jako terénní nerovnost. Pokud jedou rychleji, mohou letět krátký okamžik vzduchem. Při doskoku se snaží udržet rovnováhu a nedostat se do přílišného záklonu.

Skok na sněhovém můstku 

Terén: mírný sklon svahu

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v nízkém sjezdovém postoji („vajíčku“). Snaží se sbalit do co nejnižšího postoje, aby měly co nejmenší odpor vzduchu a byly co nejrychlejší. 

Jízda v nízkém sjezdovém postoji

– „vajíčko“

Navlékání kroužku
Podjíždění branek
Zvedání lyží nad klob.
Provlékání obruče
Střídavé zvedání lyží
Výstupy
Jízda pozadu v pluhu
Otočky o 360°
Přejezd nerovností
Přejezd překážky
Skok
Jízda ve „vajíčku“
Jízda v paralel. post.
bottom of page