top of page
AA_IMG_20190323_084002_edited_edited_edi
Proj%C3%AD%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD%20tunelem

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

PŘIVYKÁNÍ NA SNÍH

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na první kontakt dítěte se sněhem. Můžeme je využít pro nejmenší děti ve věku od 2 (2,5) let do cca 5 let. Cílem těchto cvičení je získat základní lyžařské vjemy, mezi které řadíme pocit lyžařské výzbroje, pocit sněhu, skluzu a rychlosti. Všechna cvičení provádíme bez lyží, většinou pouze v lyžařských botách, popřípadě s lyžařskými holemi. 

Terén: mírný svah
Pomůcky: boby, saně, kluzáky, lopaty, …
Popis: Děti sjíždějí na bobech, saních, kluzácích atd. ze svahu dolů. Získávají první pocity sněhu, skluzu a rychlosti.

Jízda na bobech, saních, kluzácích

Klouzání se v různých pozicích

Terén: hromada sněhu, prudší krátký svah

Pomůcky: žádné

Popis: Děti vylezou na hromadu sněhu a z ní sjíždějí v libovolných pozicích – po zadku, po břiše atd.

IM002421 Klouzání se po sněhu.JPG

Pejsci a hadi (plazení po sněhu)

Terén: rovina, vymezená dráha

Pomůcky: 1 kužel

Popis: Děti lezou jako pejsci po čtyřech (po kolenou) za instruktorem ve vymezeném prostoru ke kuželu, který oblezou. Zpět na začátek se plazí po sněhu jako hadi.

Chůze do svahu a ze svahu s holemi

Terén: svah mírného sklonu, vymezená dráha

Pomůcky: sjezdové hole, 1 kužel

Popis: Děti jsou seřazeny v zástupu za instruktorem. Pomalou chůzí ve sjezdových botách s holemi stoupají za instruktorem, který jde před nimi nebo vedle nich, do mírného svahu až ke kuželu, který obejdou. 

  • Chůze přes patu – ze svahu děti nacvičují chůzi přes patu. Soustředí se na „zaseknutí“ paty boty do sněhu a přehoupnutí se na celé chodidlo. Hole slouží pouze k udržování rovnováhy. Jejich použití v synchronizaci s jednotlivými kroky necháváme na dětech.

  • Dlouhé a krátké kroky – při výstupu se děti snaží zvedat kolena co nejvýše, jako by překračovaly pomyslné překážky. Ze svahu se vracejí chůzí, kde střídají co nejdelší kroky (sloní) s došlapem přes patu, s co nejmenšími (mravenčími) krůčky .

Chůze přes tyče a kroužky 

Terén: rovina, vymezená dráha

Pomůcky: kroužky (malé obruče), tyče (pěnové žížaly, sjezdové hole)

Popis: Děti jsou seřazeny v zástupu před vyznačenou překážkovou dráhou. Postupně za sebou plní zadané úkoly v této dráze:

  • Chůze – kroužky jsou položeny na sněhu v řadě za sebou – děti se snaží plynulou chůzí projít dráhu tak, aby do každého kroužku vkročily jednou nebo oběma nohama.

Těžší variantou může být dráha vyznačená položenými kroužky nejen v řadě za sebou, ale i do stran.

  • Žabka (skoky snožmo) – kroužky jsou položeny na sněhu v řadě za sebou – děti se snaží skočit snožmo do každého kroužku.

Těžší variantou může být dráha vymezená položenými kroužky nejen v řadě za sebou, ale i do stran.

  • Překračování tyčí – tyče (pěnové žížaly, lyžařské hole) jsou položeny svisle vedle sebe v pravidelných vzdálenostech – děti se snaží překročit stranou každou tyč tak, aby na ní nešláply.

 

Lehčí variantou může být chůze vpřed přes tyče položené v různých vzdálenostech.

  • Kombinace skoků snožmo a úkroků stranou – tyče (pěnové žížaly, lyžařské hole) a kroužky jsou položeny v řadě za sebou v libovolných kombinacích – děti se snaží položené tyče překročit stranou a do každého kroužku skočit snožmo.

Chůze s míčem v ruce

Terén: rovina, vymezená dráha

Pomůcky: lehký míč různé velikosti (malý pěnový, tenisák, overbal) nebo plyšáci, velký koš (vak na hračky)

Popis: Děti seberou ze sněhu míč (plyšáka) a chůzí jdou ke koši, do kterého míč (plyšáka) vhodí a vracejí se zpět na začátek dráhy. Postupně mohou chůzi zrychlovat až do běhu.

Jízda na bobech...
Různé klouzání se
Plazení se...
Chůze do/ze svahu
Chůze přes pomůcky
Chůze s míčem v ruce
bottom of page