top of page
AA_IMG_20190323_084002_edited_edited_edi
Proj%C3%AD%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD%20tunelem

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

Oblouky s tyčí
Hůl k vnější lyži
Letadlo
Oblouky s raketou
Hůl na předloktích
Hůl do předklonu

OBLOUKY V PARALELNÍM POSTAVENÍ

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků v paralelním postavení. Všechna cvičení nacvičujeme nejprve na mírnějším sklonu svahu, později se můžeme přesunout na prudší svahy. Při přechodu od oblouků v pluhu k paralelním obloukům můžeme využít přechodový oblouk z pluhu, kdy zahajujeme oblouk v přívratném postavení a při jízdě šikmo svahem srovnáváme lyže do paralelního postavení. Postupně se snažíme zahajovat oblouky v užším přívratném postavení, až přejdeme do paralelního postavení. Děti většinou s vyšší rychlostí automaticky přechází k paralelním obloukům.

Terén: mírný sklon svahu, upravený
Pomůcky: dlouhá slalomová tyč
Popis: Dítě s instruktorem stojí vedle sebe a jsou spojeni slalomovou tyčí. Každý ji drží na svém konci oběma nebo jednou rukou. Společně jedou vedle sebe synchronně paralelní oblouky. Pomocí tyče může instruktor regulovat rychlost jízdy. Je možné vézt i dvě děti (každé na jednom konci tyče s instruktorem uprostřed).

Oblouky s tyčí

Oblouky s tenisovou raketou

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: raketa na soft tenis (badminton)

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a drží raketu ve vnější ruce. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a provedou pomalý forhendový úder raketou. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a předají si raketu do druhé ruky. 

Oblouky s holí na předloktích

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a na předloktích mají položenou vodorovně hůl. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže. Po celou dobu jízdy udržují hůl ve vodorovné pozici na předloktích. 


Zpočátku mohou mít děti hole položené na dlaních a přidržovat je palcem, aby mohly provést výraznější úklon a hůl jim nespadla. 

Hůl ze vzpažení k vnější lyži

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a v širokém úchopu ve vzpažení drží vodorovně hůl. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem a vytočením trupu do protirotace připaží a otočí hůl rovnoběžně s lyžemi. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a vzpaží s holí vodorovně (kolmo na lyže). 

Hůl ze vzpažení do předklonu
a k vnější lyži

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a v širokém úchopu ve vzpažení drží vodorovně hůl. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem a vytočením trupu do protirotace připaží a otočí hůl rovnoběžně s lyžemi. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a při jízdě šikmo svahem střídají vzpažení s holí vodorovně (kolmo na lyže) a hluboký předklon.  

Letadlo

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a drží paže v upažení. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a provedou výraznější úklon k vnější noze, paže drží stále upažené (vnější ruka je níže než vnitřní). Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a srovnají paže do upažení (do vodorovné pozice). 

Letadlo s holemi

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: sjezdové hole

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, hole drží za madla dlaněmi dopředu, hroty holí jsou těsně nad zemí. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži s mírným úklonem vně oblouku a vnější holí kreslí do sněhu čáru. Mezi oblouky se narovnají, rozloží hmotnost těla na obě lyže a paže srovnají do upažení poníž.  

Motání klubíčka

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a rukama motají před tělem klubíčko (krouživý pohyb v loketních kloubech). Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem posunou motání klubíčka k vnější noze. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a pokračují v motání klubíčka před tělem.  

Předávání hole do vnější ruky

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: jedna sjezdová hůl

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, za rukojeť drží v obou rukách ve vzpažení svisle hůl. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a předají hůl do vnější ruky, s úklonem položí hrot hole na sníh a kreslí čáru. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a nad hlavou ve vzpažení si předají hůl do druhé ruky.  

Ruce v bok

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, obě ruce v bok. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a provedou mírný úklon vně oblouku. Ruce pořád drží v bok. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a srovnají trup nad lyže..  

Ruce v týl

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, obě ruce v týl (spojené dlaně zezadu na temeni). Hlavu se snaží držet vzpřímeně. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a provedou mírný úklon hlavy a trupu vně oblouku. Ruce stále drží v týl. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a srovnají trup i hlavu nad lyže. 
 

Pokud děti hlavu předklání, změníme pozici paží – ruce položíme shora na temeno hlavy.

Oblouky s obručí

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: velká obruč

Popis: Děti vytvoří dvojice. Vzájemně jsou spojeny velkou obručí (každé dítě se jí drží na jedné straně vnitřní rukou). Společně jedou synchronně paralelní oblouky. Jde o vzájemnou spolupráci a načasování oblouků.

Vnější ruka na vnitřní koleno

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, obě ruce v upažení. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a vnější ruku položí na vnitřní koleno, druhá ruka zůstává v upažení. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a narovnají trup i paže zpět do upažení.

Vnější ruka v bok

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, obě ruce v bok. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži, vnější ruku nechají v bok a zatlačí tak, aby se trup uklonil vně oblouku. Druhou ruku drží v upažení. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a narovnají trup a vymění paže.

Zajíček (poskok mezi oblouky)

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žáné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a s mírným úklonem zatlačí vnější dlaní dolů (jako by mačkaly tlačítko) a vnitřní paži vzpaží. Mezi oblouky rozloží hmotnost těla na obě lyže a poskočí jako zajíček.

 

Mohou přidat také tlesknutí nad hlavou.

Oblouky po vnější lyži

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem, ruce pokrčené před tělem. Při zahájení oblouku přenesou hmotnost těla na vnější lyži a vnitřní lyži lehce zdvihnou nad sníh. Oblouk se snaží projet po vnější lyži. Mezi oblouky položí lyži zpět na sníh a rozloží hmotnost těla na obě lyže. Představují si, že jsou auto a v zatáčce blikají.


Jednodušší variantou je v průběhu oblouku vnitřní lyží poklepávat (střídavě nadlehčovat a pokládat patku lyže).

Kombinace cvičení 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti jedou za instruktorem a opakují po něm jednotlivá cvičení (pohyby) za jízdy, např.: v oblouku vnější ruka v bok a vnitřní ve vzpažení; mezi oblouky ruce na kolenou; motání klubíčka v oblouku; mezi oblouky výskok; letadlo v oblouku; mezi oblouky střídavé poklepávání dlaněmi na kolena, poklepávání rukama do helmy; skok na sněhovém můstku atd.

Slalom mezi kužely

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužele (krátké tyče, kloboučky)

Popis: Pomocí kuželů postavíme slalom s dostatečnými rozestupy, ne příliš zavřený. Děti projíždí slalomovou dráhu mezi jednotlivými kužely co nejrychleji. Můžeme nacvičovat s holemi i bez holí.

Slalom mezi kužely s otočkou

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužele (krátké tyče, kloboučky)

Popis: Pomocí kuželů postavíme slalom s dostatečnými rozestupy, více zavřený. Děti projíždí slalomovou dráhu, každý kužel musí obkroužit jakýmkoli způsobem a pak teprve jet k dalšímu kuželu. Můžeme nacvičovat s holemi i bez holí.

Oblouk po hranách ke svahu

Terén: střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem. Po získání rychlosti se mírně předkloní, překlopí obě lyže na vyšší hrany a vyjedou oblouk ke svahu po hranách. Po zastavení do svahu mohou zkontrolovat, jaké po nich na svahu zůstaly „koleje“. Procvičujeme na obě strany.

Střední oblouky

Terén: pruší sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a navazují plynule zavřené oblouky v paralelním postavení o středním poloměru. Cvičení provádíme s holemi.

Krátké oblouky

Terén: mírný, později prudší sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem a navazují plynule zavřené oblouky v paralelním postavení o středním poloměru a postupně poloměr zkracují. Cvičení provádíme s holemi nebo bez holí.

Krosová dráha

Terén: dle možnosti střediska

Pomůcky: vytvořená krosová dráha

Popis: Děti projíždí vytvořenou krosovou dráhou, klopenými zatáčkami, přes muldy a skoky. Podle vlastní potřeby si mohou v průběhu jízdy kdekoli přibrzdit.

Překážková dráha

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: sjezdové hole, podjížděcí branky, krátké tyče, kloboučky, obruče

Popis: Z dostupných pomůcek postavíme překážkovou dráhu. Můžeme tam zařadit např. podjížděcí branky po spádnici nebo šikmo svahem, těžší variantou je postavení podjížděcí branky na vrcholu muldy; tyče nebo kloboučky po spádnici do vlásenky, obruč položená na zemi, kterou děti musí obkroužit, různé terénní nerovnosti, na kterých si děti skočí atd.

Letadlo s holemi
Motání klubíčka
Předávání hole vně
Ruce v bok
Ruce v týl
Oblouky s obručí
Vnější ruka dovnitř
Vnější ruka v bok
Poskok mezi oblouky
Oblouky po vnější lyži
Kombinace cvičení
Slalom mezi kužely
Slalom s otočkou
Oblouk ke svahu
Střední oblouky
Krátké oblouky
Krosová dráha
Překážková dráha
bottom of page