top of page
DSC_3444.JPG

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

LITERATURA

lyžování dětí

Použitá literatura

 • Blahutková, M., & Pacholík, V. (2012). Psychologie sportu. Získáno 27. leden 2019, z: https://docplayer.cz/602404-Psychologie-sportu-marie-blahutkova-viktor-pacholik.html

 • Hailey, R. B., Gordon, A. B., & William, R. F. (2012). Promoting Long Term Athlete Development in Cross Country Skiing Through Competency-Based Coach Education: A Qualitative Study. International Journal of Sports Science & Coaching, 7(2). doi: 10.1260/1747-9541.7.2.301

 • Haník, Z. (2019). Zdenek Haník. Získáno 2019, z Facebooku: https://www.facebook.com/zdenek.hanik.1

 • Jirsáková, J., Šmídová, I., & Trtíková, E. (2014). Biologie dítěte. Praha: UK PedF. Dostupné z: https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-biologie_ditete.pdf

 • Kolektiv autorů. (1997). Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing.

 • Kolektiv autorů. (2020). Psychologie předškolního dítěte. Získáno 1. listopadu 2020, z Rodiče a jejich děti: https://www.rodice-a-deti.cz/psychologie-predskolniho-ditete

 • Matošková, P. (2015). Organizační formy při výuce lyžování. Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 81, č. 6, s. 13–21 

 • Matošková, P. (2016). Didaktické řídící styly při výuce lyžování. Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 82, č. 1, s. 13–17 

 • Matošková, P. (2016). Výuka lyžování z pohledu motorického učení. Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 83, č. 1, s. 7–13

 • Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Sjíždění a zatáčení. (UK FTVS) Načteno z Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani 

 • Pastucha, D. (2014). Tělovýchovné lékařství - vybrané kapitoly. Praha: Grada Publishing.

IMG_20190323_083151.jpg
bottom of page