top of page
Nízký sjezdový postoj 1.jpg
Kop do míče1.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

předškolní věk

Jízda v pluhu
Brzdění a zastavení
Změna směru jízdy
Odšlapování
Výstupy

CVIČENÍ NA MÍRNÉM SKLONU SVAHU

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na první pocity skluzu po ploše lyže, ale také překlopení lyže na vnitřní hranu. Dále tu jsou zahrnuta cvičení na nácvik regulace rychlosti jízdy, nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Všechna cvičení provádíme na upraveném, velmi mírném sklonu svahu, ideálně s dojezdem do roviny. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužel

Popis: Cílem je vystoupat ke kuželu. 

  • Výstup stranou – důležité je udržet lyže po celou dobu výstupu v paralelním postavení kolmo na spádnici. Děti střídavě přenáší hmotnost těla z nižší lyže na vyšší se současným úkrokem vyšší lyže stranou. Lyže jsou postaveny na vyšších hranách. Paže s holemi slouží jako opora. 


Později můžeme vyzkoušet i v neupraveném terénu.

Výstupy

  • Výstup oboustranným odvratem – „stromeček“ – děti lyže pokládají střídavě na vnitřní hrany do odvratu (špičkami od sebe) tak, aby jim neujížděly. Posouvají se malými krůčky nahoru – pohybují se jako tučňáci. Pohyb paží je střídavý, podobný jako při chůzi. Hole zapichují za tělo, slouží jako opora proti podklouznutí. 


Na velmi mírném sklonu svahu můžeme nacvičovat i bez holí. V hlubším sněhu mohou děti malovat do sněhu lyžemi stromeček postavený na špičku nebo kostru rybičky.

  • Výběh v paralelním postavení – náročnější způsob výstupu. Jedná se o modifikaci chůze do svahu. Frekvence jednotlivých kroků je rychlejší, dochází k odrazu a ke krátké bezoporové fázi lyží. Využívá se zejména na prudším sklonu svahu.

  • Výběh stromečkem – náročnější způsob výstupu. Jedná se o modifikaci výstupu oboustranným odvratem. Frekvence jednotlivých kroků je rychlejší, dochází k odrazu a ke krátké bezoporové fázi lyží. Využívá se zejména na prudším sklonu svahu.

Jízda po spádnici v pluhu

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v oboustranném přívratu (pluhu) regulovanou rychlostí. Jedná se o klouzavý pluh. Špičky lyží se snaží držet u sebe, lyže postavené mírně na vnitřních hranách, patky lyží odtlačují do strany. Dolní končetiny mají mírně pokrčené ve všech kloubech. Ruce mají pokrčené před tělem, hole směřují vzad. 

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky, kužely

Popis: Regulace rychlosti jízdy a zastavování je jednou z nejdůležitějších lyžařských dovedností pro bezpečný pohyb na lyžích.

Způsobů brzdění a zastavování může být několik:

 

  • Zastavení pomocí kontrolovaného pádu – vzhledem k tomu, že děti v tomto věku jsou velmi ohebné, a navíc mají těžiště těla nízko nad zemí, můžeme tento způsob zastavení považovat za bezpečný. Jedná se většinou o pád na zadek v malé rychlosti.

Brzdění a zastavení 

  • Zastavení pluhem – děti se rozjedou po spádnici v klouzavém pluhu a postupně přechází do brzdivého pluhu. Změní úhel hranění a odtlačují patky lyží od sebe, až úplně zastaví. Hmotnost těla musí být rovnoměrně rozložena na obě lyže, aby nedocházelo k zatáčení. Děti se při zastavování pluhem dostávají do širokého pluhového postavení a dolní končetiny, zejména v kolenním kloubu, jsou velmi málo pokrčené.

 

Můžeme zastavovat u různých překážek, např. vytvořit

hradbu z kloboučků, tyčí, lana.

  • Zastavení smykem – děti se rozjedou po spádnici v paralelním postavení nebo v pluhu. Po získání rychlosti přenesou hmotnost těla na budoucí nižší lyži a zastaví smykem. Procvičujeme na obě strany. 
    Můžeme zastavovat u různých překážek, např. vytvořit hradbu z kloboučků, tyčí, lana.

Terén: rovina nebo mírný sklon svahu, upravený i neupravený terén

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se snaží o změnu směru jízdy, tj. plynulé projetí zatáčky. Způsob provedení je libovolný, necháváme výběr na dětech samotných. Může se jednat o úkroky stranou nebo „odstrkování“ nižší lyží nebo zatočení pluhem.

Změna směru jízdy

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem po obou lyžích. Přenesou hmotnost těla na nižší lyži, kterou překlopí na palcovou hranu. Z této lyže se odrazí a přestoupí na vyšší lyži, kterou položí do odvratu (špičkami od sebe) do skluzu a přenesou na ni hmotnost těla. Tento pohybový cyklus opakují až do zastavení. Procvičujeme na obě strany. 
 

Později můžeme nacvičovat s odpichem holí. Při odšlapování je vždy snaha, aby děti jely buď po jedné, nebo druhé lyži, nikoliv se jen „odstrkovaly“ nižší lyží jako na koloběžce.

Odšlapování 

bottom of page