top of page
AA_IMG_20190323_083354_edited.jpg
AA_IMG_20190323_083441_edited.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

Ruce na vnější koleno
Ruce v bok
Letadlo
Odšlapování

OBLOUKY KE SVAHU

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená na nácvik oblouků ke svahu. Procvičujeme rozdílné zatížení lyží a postavení lyží na hrany. Soustředíme se zejména na výraznější zatížení vnější lyže a postavení trupu v mírném odklonu. Všechna cvičení provádíme nejprve na mírném sklonu svahu a poté naučené dovednosti můžeme procvičovat i na prudším sklonu svahu. Pro usnadnění nácviku můžeme zpočátku vymezit dráhu pomocí kloboučků nebo lana.

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: kloboučky (lano)
Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy obě ruce pokládají na vnější koleno, holeněmi tlačí do jazyků bot. Snaží se o výraznější zatížení vnější lyže a její překlopení na vnitřní hranu.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Ruce na vnějším koleni 

Ruce v bok 

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (lano)

Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji s rukama v bok a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy provedou úklon vně oblouku. Snaží se o výraznější zatížení vnější lyže a její překlopení na vnitřní hranu.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Letadlo

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (lano)

Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji, paže v upažení a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy provedou úklon vně oblouku, paže stále drží v upažení. Snaží se o výraznější zatížení vnější lyže a její překlopení na vnitřní hranu.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Jedna ruka v bok

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (lano)

Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy dají vnější ruku v bok a ukloní se vně oblouku a vnitřní paži natáhnou před sebe tak, aby na ní viděly. Snaží se o výraznější zatížení vnější lyže a její překlopení na vnitřní hranu.

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany. 

Poklepávání vnitřní lyží

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (lano)

Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji, ruce v bok a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy přenesou hmotnost těla na vnější lyži a vnitřní odlehčenou lyží poklepávají (střídavě zvedají a pokládají na sníh).

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Odšlapování

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: kloboučky (lano)
Popis: Z kloboučků nebo lana připravíme dráhu ve tvaru půlkruhu. Děti začínají jízdu vedle kloboučků (lana) v základním lyžařském postoji a kopírují vymezenou dráhu. V průběhu jízdy přenesou hmotnost těla na nižší lyži, kterou překlopí na palcovou hranu. Z této lyže se odrazí a přestoupí na vyšší lyži, kterou položí do odvratu (špičkami od sebe) do skluzu  a přenesou na ni hmotnost těla. Tento pohybový cyklus opakují, dokud se nedostanou na konec vymezené dráhy.

 

Nacvičujeme bez holí.

Procvičujeme na obě strany.

Oblouk ke svahu po hranách

Terén: střední sklon svahu, upravený
Pomůcky: žádné
Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem. Po získání rychlosti se mírně předkloní, překlopí obě lyže na vyšší hrany a vyjedou oblouk ke svahu po hranách. Po zastavení do svahu mohou zkontrolovat, jaké po nich na svahu zůstaly koleje.

Procvičujeme na obě strany.

Obl. ke svahu - hrany
Jednoa ruka v bok
Poklep. vnitřní lyží
bottom of page