top of page
N-Dvojice%20-%20tla%C4%8Den%C3%AD%20s%20
N-Kolob%C4%9B%C5%BEka_edited.jpg

Učební a výukový materiál pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ DĚTÍ

mladší školní věk

CVIČENÍ NA MÍRNÉM SKLONU SVAHU

Do této skupiny jsou zařazena cvičení zaměřená zejména na první pocity skluzu po ploše lyže, ale také překlopení lyže na vnitřní hranu. Zahrnují dále cvičení na nácvik regulace rychlosti jízdy, nácvik rovnováhy a rozvoj obratnosti. Všechna cvičení provádíme na upraveném, velmi mírném sklonu svahu, ideálně s dojezdem do roviny. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: kužel

Popis: Cílem je vystoupat ke kuželu. 

  • Výstup stranou – důležité je udržet lyže po celou dobu výstupu v paralelním postavení kolmo na spádnici. Děti střídavě přenáší hmotnost těla z nižší lyže na vyšší se současným úkrokem vyšší lyže stranou. Lyže jsou postaveny na vyšších hranách. Paže s holemi slouží jako opora. 


Později můžeme vyzkoušet i v neupraveném terénu.

Výstupy

  • Výstup oboustranným odvratem – „stromeček“ – děti lyže pokládají střídavě na vnitřní hrany do odvratu (špičkami od sebe) tak, aby jim neujížděly. Posouvají se malými krůčky nahoru. Pohyb paží je střídavý, podobný jako při chůzi. Hole zapichují za tělo, slouží jako opora proti podklouznutí.


Na velmi mírném sklonu svahu můžeme nacvičovat i bez holí. V hlubším sněhu mohou děti malovat do sněhu lyžemi stromeček postavený na špičku nebo kostru rybičky.

  • Výběh v paralelním postavení – náročnější způsob výstupu. Jedná se o modifikaci chůze do svahu. Frekvence jednotlivých kroků je rychlejší, dochází k odrazu z kotníku a ke krátké bezoporové fázi lyží. Využívá se zejména na prudším sklonu svahu.

  • Výběh oboustraným odvratem – „stromečkem“ – náročnější způsob výstupu. Jedná se o modifikaci výstupu oboustranným odvratem. Frekvence jednotlivých kroků je rychlejší, dochází k odrazu z kotníku a ke krátké bezoporové fázi lyží. Pohyb paží je střídavý. Využívá se zejména na prudším sklonu svahu. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v paralelním postavení v základním lyžařském postoji. Dolní končetiny mají mírně pokrčené ve všech kloubech. Ruce mají pokrčené před tělem, hole směřují šikmo vzad. 

Jízda po spádnici v paralelním
postavení

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v oboustranném přívratu (pluhu) regulovanou rychlostí. Jedná se o klouzavý pluh. Špičky lyží se snaží držet u sebe, lyže postavené mírně na vnitřních hranách, patky lyží odtlačují do strany. Dolní končetiny mají mírně pokrčené ve všech kloubech. Ruce mají pokrčené před tělem, hole směřují vzad. 

Jízda po spádnici v pluhu

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti sjíždí po spádnici v oboustranném přívratu (pluhu) klouzavým pluhem. Výraznějším odtlačením patek lyží do strany a změnou hranění se dostanou do brzdivého pluhu, kterým regulují svou rychlost jízdy. Postupně střídají klouzavý a brzdivý pluh nebo paralelní postavení a brzdivý pluh. Ruce mají pokrčené před tělem, hole směřují šikmo vzad. 

Klouzavý a brzdivý pluh

Brzdění a zastavení 

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: kloboučky (kužely)

Popis: Regulace rychlosti jízdy a zastavování je jednou z nejdůležitějších lyžařských dovedností pro bezpečný pohyb na lyžích. 

 

  • Zastavení pluhem – děti se rozjedou po spádnici v klouzavém pluhu a postupně přechází do brzdivého pluhu. Změní úhel hranění  a odtlačují patky lyží od sebe, až úplně zastaví. Hmotnost těla musí být rovnoměrně rozložena na obě lyže, aby nedocházelo k zatáčení. 

  • Zastavení smykem – děti se rozjedou po spádnici v paralelním postavení nebo v pluhu. Po získání rychlosti přenesou hmotnost těla na budoucí nižší lyži a zastaví smykem.

 

Procvičujeme na obě strany. 

Můžeme zastavovat u různých překážek, např. vytvořit hradbu z kloboučků, tyčí, lana.

Překračování lana

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: dlouhé lano

Popis: Na sníh položíme po spádnici lano. Děti se rozjedou vedle lana a za jízdy ho překračují nejprve jen jednou lyží, pak oběma lyžemi na jednu a druhou stranu.

 

Můžeme nacvičovat bez holí i s holemi.

Přeskakování lana

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: dlouhé lano

Popis: Na sníh položíme po spádnici lano. Děti se rozjedou vedle lana a postupně ho za jízdy přeskakují snožmo na jednu a druhou stranu. 

 

Můžeme nacvičovat bez holí i s holemi.

Odšlapování

Terén: mírný, později střední sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti se rozjedou šikmo svahem na obou lyžích. Přenesou hmotnost těla na nižší lyži, kterou překlopí na vnitřní (palcovou) hranu. Z této lyže se následně odrazí a přestoupí na vyšší lyži, kterou položí do odvratu (špičkami od sebe) do skluzu a přenesou na ni hmotnost těla. Tento pohybový cyklus opakují až do zastavení.

 

Procvičujeme na obě strany.

Nacvičujeme bez holí.
Obtížnější je nácvik odšlapování do zatáčky s holemi. 

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné  

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu po spádnici. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži, vnější dolní končetinu více pokrčí, špičky lyží se stále snaží držet u sebe. Mezi oblouky se narovnají a rozloží hmotnost těla na obě dvě lyže. Rychlost jízdy je po celou dobu velmi pomalá.

Oblouky v pluhu

Oblouky z pluhu

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné

Popis: Děti začínají jízdu v pluhu po spádnici. Přenesou hmotnost těla na vnější lyži, vnější dolní končetinu více pokrčí, špičky lyží se stále snaží držet u sebe. Mezi oblouky se narovnají a rozloží hmotnost těla na obě dvě lyže a srovnají je do paralelního postavení. Před obloukem udělají pluh a přenesou hmotnost těla na vnější lyži a zatáčí.

Terén: mírný sklon svahu, upravený

Pomůcky: žádné 

Popis: Děti začínají jízdu v paralelním postavení šikmo svahem. Před obloukem přenesou hmotnost těla na vnější lyži, vnější dolní končetinu více pokrčí. Mezi oblouky se narovnají a rozloží hmotnost těla na obě dvě lyže. Po celou dobu jízdy udržují lyže v paralelním postavení.

Oblouky v paralelním postavení 

Výstupy
Paralelní post. po spád.
Pluh po spádnici
Pluh - klouz. a brzd.
Brzdění a zastavení
Oblouky z pluhu
Obl. v paralel. post.
Překračování lana
Odšlapování
Přeskakování lana
Oblouky v pluhu
bottom of page